FEIBA 50 U/ml 1x1000 U+1x20 ml solv.+príslušenstvo (liek.inj.skl.+prísl.), 1x1 set

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

FEIBA 50 U/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0225/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85677
Názov produktu podľa ŠÚKL
FEIBA 50 U/ml plv iio 1x1000 U+20 ml solv.(liek.inj.skl.+prísl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu