Chlorprothixen 15 Léčiva tbl flm 15 mg (blis.PVC/Al) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Chlorprothixen 15 Léčiva
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0565/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
75433
Názov produktu podľa ŠÚKL
CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA tbl flm 30x15 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu