Sunar Premium 3 mliečna výživa (od ukonč. 12. mesiaca) 1x700 g