Produkty v ADC Klasifikácii ZPZ10 - Pomôcky a potreby pre širšie - aj domáce použitie nezatriedené inde