Produkty v ADC Klasifikácii ZPZ03DC - Ohrievacie vankúše a termofory vyžadujúce zdroj energie