Produkty v ADC Klasifikácii ZPZ03DB - Ohrievacie vankúše a termofory nevyžadujúce zdroj energie