Produkty v ADC Klasifikácii ZPV01DD - Teplomery na meranie telesnej teploty s kombinovaným použitím nezatriedené inde