Produkty v ADC Klasifikácii VDC92 - Ostatné prípravky s látkami získanými z húb nezatriedené inde