Produkty v ADC Klasifikácii VDC91 - Ostatné prípravky s látkami získanými zo zvierat nezatriedené inde