Produkty v ADC Klasifikácii VDC68 - Zmesné prípravky prispievajúce k udržaniu energie a vitality