Produkty v ADC Klasifikácii VDC64 - Zmesné prípravky prispievajúce k udržaniu správnej funkcie pečene