Produkty v ADC Klasifikácii VDC63 - Zmesné prípravky prispievajúce k zníženiu tvorby plynov v GIT