Produkty v ADC Klasifikácii VDC61 - Zmesné prípravky prispievajúce k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu