Produkty v ADC Klasifikácii VDC60 - Zmesné prípravky prispievajúce k udržaniu normálnej hladiny cukru v krvi