Produkty v ADC Klasifikácii VDC59 - Zmesné prípravky prispievajúce k udržiavaniu normálnej telesnej hmotnosti