Produkty v ADC Klasifikácii HLN03AX16 - Pregabalín (zrušená na WHO 2023, nahradená skupinou N02BF02)