Produkty v ADC Klasifikácii HLN03AX12 - Gabapentín (zrušená na WHO 2023, nahradená skupinou N02BF01)