Produkty dodávateľa STADA PHARMA Slovakia, div. Walmark (SVK)