Kategorizačné údaje
Maximálna cena 72,52 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 7,25 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 65,27 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 7,25 € (0,0 %) 65,27 € (0,0 %)
07/20 7,25 € (0,0 %) 65,27 € (0,0 %)
06/20 7,25 € (0,0 %) 65,27 € (0,0 %)
05/20 7,25 € 65,27 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zovudex 125 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0232/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34059
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZOVUDEX 125 mg tbl 7x125 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Počiatočné štádiá akútnej infekcie herpes zoster (pásový opar) u dospelých imunokompetetných pacientov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Liek sa aplikuje 1 krát denne v pravidelných 24 hodinových odstupoch, po dobu 7 dní. Tablety sa užívajú nezávisle na jedle, vždy v celku a zapijú sa dostatočným množstvom tekutín. Po ukončení liečebného cyklu by pacient mal byť vyšetrený lekárom. Pacientovi treba zaistiť dostatočný prísun tekutín. Nepiť alkohol.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Zovudex 125 mg a ihneď informujte lekára, ak máte alergickú reakciu s príznakmi zahŕňajúcimi svrbenie kože alebo začervenanie, zvýšené potenie, opuch (rúk, nôh, tváre, jazyka, pier, ... viac >

Účinné látky

brivudín

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36