ZOPICLON 7,5-SL tbl flm 7,5 mg 1x20 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,83 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,81 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,02 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 3,81 € (0,0 %) 1,02 € (0,0 %)
07/20 3,81 € (0,0 %) 1,02 € (0,0 %)
06/20 3,81 € (0,0 %) 1,02 € (0,0 %)
05/20 3,81 € 1,02 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZOPICLON 7,5-SL
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
57/0057/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28312
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZOPICLON 7,5-SL tbl flm 20x7,5 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných hypnotiká (látky vyvolávajúce útlm centrálnej nervovej sústavy a navodzujúce spánok).

Liek sa používa na liečbu prechodných, krátkodobých alebo dlhodobých porúch spánku, vrátane porúch zaspávania, častého nočného prebúdzania sa a predčasného prebúdzania sa u dospelých. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Odporúčaná dávka pre dospelých je 1 tableta denne, bezprostredne pred spaním. Dávka sa nemá prekročiť.

Starší pacienti:
Odporúča sa začať liečbu dávkou 1/2 tablety denne, bezprostredne pred spaním. Táto dávka môže byť následne zvýšená na 1 tabletu na základe účinnosti a individuálnej znášanlivosti. 

Pacienti s poruchou funkcie pečene, pacienti s respiračnou nedostatočnosťou:
Odporúčaná dávka je 1/2 tablety tesne pred spaním. Dávka sa následne môže zvýšiť na 1 tabletu podľa individuálnej znášanlivosti. 

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Odporúča sa začať liečbu dávkou 1/2 tablety tesne pred spaním. 

Dĺžka liečby:
Liečba má byť podľa možností čo najkratšia a nemá presahovať 28 dní, vrátane obdobia postupného vysadzovania lieku.
Prekročenie maximálnej dĺžky liečby sa nemá vykonať bez opätovného posúdenia stavu pacienta.
-prechodná insomnia: 2-5 dní
-krátkodobá insomnia: 2-3 týždne
-chronická nespavosť: dlhodobá liečba zvažovaná len po konzultácii s odborníkom

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne.

Spôsob použitia

Liek sa má podávať vždy bezprostredne pred spaním a zapiť dostatočným množstvom vody (cca 200 ml), vzťah k jedlu sa neuvádza.
Dávka sa má užiť jednorazovo a nemá sa znovu užívať počas tej istej noci.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a respiračnom zlyhaní.
Podávanie lieku môže viesť k rozvoju fyzickej alebo psychickej závislosti a tolerancie.

Liek môže navodiť anterográdnu amnéziu, preto je ho treba užiť bezprostredne pred odchodom na lôžko.
Liek môže negatívne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo pracovať vo výškach.
Nepiť alkohol.

Liek obsahuje laktózu.
Liek obsahuje pšeničný škrob, ktorý môže obsahovať glutén (lepok).

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek sa obyčajne dobre znáša, horká alebo kovová pachuť v ústach po užití je najčastejšie uvádzaným vedľajším účinkom.
Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri užívaní zopiklónu sú uvedené nižš ... viac >

Účinné látky

zopiklón

Indikačná skupina

57 - Hypnotiká, sedatíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36