Zoely 2,5 mg/1,5 mg tbl flm (24 akt.+4 placebo) 3x28 ks

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/690/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
09745
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zoely 2,5 mg/1,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 3x28(24 akt.+4 placebo)x2,5 mg/1,5 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je antikoncepčná tableta, ktorá sa používa na zabránenie otehotnenia. Obsahuje dva rôzne hormóny, a preto sa nazýva „kombinovaná tableta“.

  • Všetky 24 biele filmom obalené tablety sú aktívne tablety, obsahujú malé množstvo dvoch rôznych ženských hormónov. 
  • 4 žlté tablety sú neaktívne tablety, neobsahujú hormóny a nazývajú sa placebové tablety.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok nie je určený pre mužov.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Obalené tablety sa užívajú v označenom poradí každý deň v približne rovnakú dobu. Užívanie sa zaháji bielou tabletou v prvý deň prirodzeného cyklu ženy, t.j. v prvý deň jej menštruačného krvácania (začať možno i na 2.-5. deň, ale počas prvých sedem dní prvého cyklu sa odporúča naviac použiť bariérovú metódu kontracepcie). Počas 28 po sebe nasledujúcich dní sa užíva 1 tableta denne. Každé balenie začína 24 bielymi aktívnymi tabletami, po ktorých nasledujú 4 žlté placebové tablety.Tablety sa užívajú nezávisle na jedle a zapíjajú sa tekutinou. Počas posledných štyroch dní (v období užívania žltých placebových tabliet) dôjde ku krvácaniu, ktoré sa objaví približne za 2-3 dni po užití poslednej bielej obalenej tablety a nemusí skončiť pred zahájením užívania z ďalšieho balenia. Ďalšie balenie (blister) sa užíva bezprostredne po ukončení predošlého balenia. Dodané sú nálepky označené 7 dňami týždňa. Balenie ponúka nálepku, ktorá začína dňom, v ktorom sa začínajú užívať tablety, a tú treba nalepiť na blister.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Zoely môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, najmä ak je závažný alebo pretrvávajúci, alebo dôjde k akejkoľvek zmene vášho zdravotného stavu, o ktorej si myslíte, že môže byť spôsobená Zoely, povedzte ... viac >

Účinné látky

estradiol , nomegestrolacetát

Indikačná skupina

17 - Antikoncepčné prípravky

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36