ZINNAT 125 mg/5 ml gru por (liek.skl.tmavá) 1x100 ml

Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,32 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,27 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,05 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 2,27 € (0,0 %) 6,05 € (0,0 %)
12/23 2,27 € (0,0 %) 6,05 € (0,0 %)
11/23 2,27 € (0,0 %) 6,05 € (0,0 %)
10/23 2,27 € 6,05 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0390/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
62239
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zinnat 125 mg/5 ml gru por 1x100 ml (liek.skl.tmavá)
Aplikačná forma
GRU POR - Granulát na perorálnu suspenziu

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo cefuroxím, čo je antibiotikum, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných cefalosporíny.

Používa sa u dospelých a detí na liečbu infekcií:

  • akútne infekcie mandlí a hrdla (akútna streptokoková tonzilitída a faryngitída),
  • akútna infekcia prinosových dutín (akútna bakteriálna sinusitída),
  • akútny zápal stredného ucha (akútna otitis media),
  • akútne zhoršenie chronického zápalu priedušiek (akútne exacerbácie chronickej obštrukčnej choroby pľúc),
  • zápal močového mechúra (cystitída), 
  • zápal obličiek (pyelonefritída),
  • nekomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív,
  • liečba skorých štádií Lymskej boreliózy (infekcia, ktorú šíria parazity nazývané kliešte).

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Overenie dávkovania lieku pre deti

Dávkovanie a dávkovacie schémy

125 mg/5 ml: 1 ml suspenzie obsahuje 25 mg cefuroxímu.
250 mg/5 ml: 1 ml suspenzie obsahuje 50 mg cefuroxímu.

U dojčiat (vo veku od 3 mesiacov) a detí s hmotnosťou menej ako 40 kg môže byť vhodnejšie upraviť dávku podľa telesnej hmotnosti alebo veku.

Dospelí a deti od 40 kg
Odporúčaná dávka je 250 mg - 500 mg 2x denne.
Dávka závisí od závažnosti a druhu infekcie (viď SPC, časť 4.2).

Dojčatá vo veku od 3 mesiacov a deti s hmotnosťou nižšou ako 40 kg 
Dávka sa má upraviť podľa telesnej hmotnosti.
Akútna tonzilitída a faryngitída, akútna bakteriálna sinusitída: 10 mg/kg 2x denne, maximálne 250 mg (Tabuľka 3 v SPC, časť 4.2).
Akútna otitis media. cystitída, pyelonefritída, lymská borelióza, infekcie kože a mäkkých tkanív: 15 mg/kg 2x denne, maximálne 500 mg (Tabuľka 4 v SPC, časť 4.2).

S viacdávkovou fľaškou sa môže dodávať dávkovacia striekačka, ktorá zlepšuje presnosť dávkovania.
Pri dávkovaní 10 mg/kg za použitia 125 mg/5 ml suspenzie sa na výpočet dávky v ml používa vzorec (10 x hmotnosť x 5)/125 a za použitia 250 mg/5 ml suspenzie sa na výpočet dávky v ml používa vzorec (10 x hmotnosť x 5)/250 (Tabuľka 5 v SPC, časť 4.2). 
Pri dávkovaní 15 mg/kg za použitia 125 mg/5 ml suspenzie sa na výpočet dávky v ml používa vzorec (15 x hmotnosť x 5)/125 a za použitia 250 mg/5 ml suspenzie sa na výpočet dávky v ml používa vzorec (15 x hmotnosť x 5)/250 (Tabuľka 6 v SPC, časť 4.2). 

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
klírens kreatinínu 10 - 29 ml/min/1,73 m2: štandardná individuálna dávka každých 24 hodín (1x denne)
klírens kreatinínu menej ako 10 ml/min/1,73 m2: štandardná individuálna dávka každých 48 hodín (1x za 2 dni)
Pacienti podstupujúci hemodialýzu: na konci každej dialýzy sa má podávať ďalšia štandardná individuálna dávka.

Dĺžka liečby
Zvyčajný cyklus liečby trvá 7 dní (môže sa pohybovať v rozmedzí 5-10 dní). Ukončenie liečby určí lekár. Ak sa nedokončí celý cyklus liečby, infekcia sa môže vrátiť.

Spôsob použitia

Na ústne použitie. Suspenzia sa podáva po jedle. Pred odobratím každej dávky je potrebné fľašku dôkladne pretrepať.
Na odmeranie presnej dávky slúži dávkovacia striekačka alebo odmerka (1 odmerka = 5 ml). Pacient musí užiť celú odmeranú dávku, suspenziu je vhodné zapiť vodou. Suspenzia sa môže nariediť v studených ovocných džúsoch alebo v mliečnych nápojoch, ale potom sa musí ihneď užiť. Nesmie sa miešať s horúcimi tekutinami.

Pripravená suspenzia sa má uchovávať v chladničke pri teplote 2-8 °C maximálne po dobu 10 dní.

Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním sú uvedené v SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Počas tehotenstva a u dojčiacich žien o použití lieku rozhodne lekár, ktorý zváži pomer prínosu liečby a možných rizík.
U detí mladších ako 3 mesiace nie sú skúsenosti s použitím uvedeného lieku.
Súčasné užívanie liekov, ktoré znižujú kyslosť žalúdočných štiav (napr. antacidá), môže spôsobiť zníženie účinku tohto lieku pri podaní nalačno a zníženie alebo rušenie účinku pri podaní po jedle.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u pacientov s poruchou funkcie obličiek neboli stanovené.
Liek je kontraindikovaný pacientom s anamnézou závažných reakcií z precitlivenosti na iné betalaktámové liečivá (penicilíny, monobaktámy, karbapenémy).
Pacienti, ktorí v minulosti mali nezávažnú alergickú reakciu na penicilíny alebo iné betalaktámové antibiotiká si vyžadujú osobitnú obozretnosť.
Ak sa u pacientov objavia prejavy závažných kožných reakcií, liečba sa má ihneď ukončiť. 
Liek môže vyvolať závraty. Počas liečby majú byť pacienti pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov obozretní.
Pri dlhodobom podávaní môže dôjsť k premnoženiu necitlivých mikroorganizmov. Ak sa vyskytne kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík, má sa zvážiť ukončenie liečby. 
Použitie cefuroxímu je spájané s pozitivitou Coombsovho testu, čo môže interferovať s krížovou krvnou skúškou. 
Počas liečby sa odporúča na stanovenie hladín glukózy v krvi alebo plazme používať glukózooxidázovú alebo hexokinázovú metódu.
Liek obsahuje aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu, preto sa má používať s opatrnosťou u pacientov s fenylketonúriou.
Liek obsahuje benzylalkohol, ktorý môže vyvolať alergické reakcie.
Liek obsahuje sacharózu a propylénglykol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor
U malého počtu ľudí, ktorí užívajú Zinnat, sa objaví alergická reakcia alebo potenciálne závažná kožná reakcia. Medzi príznaky týchto reakcií patri ... viac >

Účinné látky

cefuroxím

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24