Zetuvit Plus Silicone Border kompres sterilný (15x25 cm) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 13,68 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 13,68 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 13,68 € (0,0 %)
10/22 0,00 € (0,0 %) 13,68 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 13,68 € (0,0 %)
04/22 0,00 € 13,68 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. CCH, CHI, ANG, DER, UCH
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

Zetuvit Plus Silicone Border
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
A1142A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Kompres Zetuvit Plus Silicone Border sterilný 15x25 cm / 10 ks
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Zdravotnícka pomôcka.
Superabsorpčný obväz (SAP) so silikónovým adhezívnym lemom, ktorý je vhodný na širokú škálu akútnych a chronických exsudujúcich rán.

Vhodný na liečbu rán so strednou až vysokou hladinou exsudátu: 
• akútnych rán (popálenín, pooperačných rán, traumatických rán), 
• chronických rán (venóznych vredov, tlakových vredov, nádorových rán, vredov diabetickej nohy).

  • Silikónová kontaktná vrstva na rany umožňuje jednoduchú aplikáciu a bezbolestné, atraumatické odstránenie.
  • Absorpčná podložka absorbuje a zadržuje exsudát.
  • Fólia na zadnej strane je odolná proti baktériám a sprchovaniu.
  • Výmenu krytia je možné vykonať atraumaticky a bezbolestne.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Rana sa vyčistí pomocou fyziologického roztoku alebo podľa pokynov lekára. 
Vyberie sa vhodná veľkosť krytia pre ranu, aby sa zaistilo, že stredová podložka prekryje okraje rany o približne 1 až 2 cm. Zelená absorpčná podložka sa nesmie strihať. Transparentný okraj je možné strihať kvôli prispôsobeniu krytia napr. do konkávneho tvaru. 
Pred aplikáciou krytia po opláchnutí rany pomocou tampónov sa osuší pokožka okolo rany, aby sa dosiahlo priľnutie krytia. 
Odstránia sa dve ochranné fólie. Krytie sa umiestni priľnavou stranou smerom k rane tak, aby zelená strana smerovala preč od rany.
Aby sa zaistila bezpečná fixácia krytia na mieste, pevne sa pritlačia samolepiace okraje a dbá sa na to, aby sa na nich nevytvorili záhyby. 

Nie je potrebná žiadna ďalšia fixácia, v prípade indikácie je možné použiť tlakové obväzy podľa pokynov lekára. 
Krytie môže zostať na rane po dobu do 3 dní v závislosti od stavu rany a stanoveného klinického postupu.
Krytie sa musí vymieňať podľa klinických indikácií alebo v prípade, že exsudát dosiahne okraj absorpčnej podložky.

Upozornenie: Pri absencii dostupných údajov, ktoré by podporovali použitie tohto krytia u citlivých pacientov, napríklad u dojčiat, detí, tehotných alebo dojčiacich žien, a pri absencii údajov, ktoré by takéto použitie vylučovali, sa má toto krytie používať u daných populácií opatrne na základe odporúčania lekára. Zelenú absorpčnú podložku nestrihajte. Transparentný okraj je možné strihať kvôli prispôsobeniu krytia napr. do konkávneho tvaru. Pred liečbou rany so zhoršenou tendenciou hojenia musí lekár stanoviť klinickú diagnózu. Liečba krytím nemôže nahradiť kauzálnu liečbu porúch hojenia rán. V prípade klinických príznakov infekcie je potrebné pred použitím tohto krytia vhodnou liečbou potlačiť infekciu. V každom prípade sa riaďte stanoveným klinickým postupom.