Worm Stop tablety pre psy a.u.v. tbl 2x10 ks (20 ks)

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Worm Stop tablety pre psy a.u.v.
Výdaj
Viazaný na veterinárny lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované veterinárne lieky
Registračné číslo produktu
Rp.96/048/MR/15-S
Kód štátnej autority (ÚŠKVBL)
960481503
Názov produktu podla ÚŠKVBL
Worm Stop tbl. 2x10 tbl.
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Na liečbu zmiešaných infekcií psov spôsobených dospelými plochými a oblými červami nasledovných druhov:
 

  • Škrkavky: Toxocara canis, Toxascaris leonina (dospelé a neskoré larválne štádiá)
  • Machovce: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala (dospelé jedince)
  • Tenkohlavce: Trichuris vulpis (dospelé jedince)
  • Ploché červy: Dipylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, (dospelé jedince a neskoré larválne štádiá)

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny lekársky predpis.

Perorálne podávanie.
Odporučená dávka je 5mg/kg praziquantelu, 14,4 mg/kg pyrantel embonátu a 20 mg/kg fenbendazolu (ekvivalentné množstvo 1 tableta/ 10kg živej hmotnosti).
Na preventívne odčervenie stačí jednorazové podanie.
V prípade diagnostikovanej helmintózy je potrebné liečbu opakovať po 14 dňoch. Na zaistenie správnej dávky je potrebné stanoviť hmotnosť psa čo najpresnejšie. Dávka by mala byť stanovená veterinárnym lekárom.

Hmotnosť psa (kg) Počet tabliet (ks)
Šteňatá a malé psy
2-5 kg                          1/2
5-10 kg                        1
Stredné psy
10-20 kg                      2
20-30 kg                      3
Veľké psy
31-40 kg                     4

Spôsob podania:
Tablety podať perorálne celé alebo rozdrvené, zmiešané s krmivom. Zviera počas liečby môže prijímať potravu. V prípade monoinfekcií spôsobených oblými alebo plochými červami je vhodné podávať liek proti oblým alebo plochým červom.

Upozornenie:

Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Pyrantel je potrebné dávkovať opatrne kachektickým psom. Rezistencia parazitov voči akejkoľvek skupine antihelmintík sa môže vyvinúť po častom, opakovanom použití antihelmintika príslušnej skupiny. Blchy sú  medzihostiteľom a zdrojom pásomnice Dipylidium  caninum. Napadnutie plochými červami sa môže opakovať pokiaľ sa súčasne s liečbou nevykoná likvidácia medzihostiteľov a dezinfekcia prostredia.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Odporúča sa držať psy v uzatvorenom priestore 24 hodín po podaní lieku a odstrániť trus, červy, články a vajíčka. Odporúča sa často čistiť a dezinfikovať blízke okolie zvierat.
U slabých a silne napadnutých jedincov je možné liek podávať iba na základe hodnotenia prínosu/rizika lieku zodpovedným veterinárnym lekárom. Liečba zvierat mladších ako 6 týždňov nemusí byť potrebná. Následné vyšetrenie trusu alebo opakované podanie lieku na oblé červy môže byť potrebné v prípade infekcií spôsobených Ancylostoma caninum a Toxocara canis.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám
V prípade náhodného požitia veterinárneho lieku vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi.
Osoby so známou precitlivenosťou na praziquantel, pyrantel embonátu alebo fenbendazol sa musia vyhýbať kontaktu s veterinárnym liekom. Po podaní lieku si umyte ruky. Po podaní lieku zabráňte kontaktu psov s deťmi.

Použitie počas gravidity a laktácie
Bezpečnosť veterinárneho lieku nebola potvrdená v skorom štádiu gravidity psov. Nepoužívať počas prvých štyroch týždňoch gravidity. Po tomto období a počas laktácie používať len podľa hodnotenia prínosu/rizika lieku zodpovedným veterinárnym lekárom. U chovných psov používať len podľa hodnotenia prínosu/rizika lieku zodpovedným veterinárnym lekárom.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia
Nepodávať súčasne so zlúčeninami piperazínu vzhľadom na fakt, že antihelmintický účinok pyrantelu a piperazínu môže mať antagonistický účinok.
Nepodávať súčasne s organofosfátmi a dietylkarbamazínom. Z dôvodu podobnému účinku a toxikologickému charakteru nepoužívať antihelminitikum súčasne s morantelom a kombináciami morantelu.

Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)
Zriedkavo sa môže vyskytnúť strata apetítu, hnačka, zvracanie a úzkosť a prechodne sa môže vyskytnúť zvýšená hladina AST (aspartát aminotransferázy).

Uchovávanie:
Uchovávať pri teplote do 25°C. Uchovávať na suchom a tmavom mieste.
Uchovávať v pôvodnom obale. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.
Nespotrebované kúsky tabliet neuchovávať, zlikvidovať.