Water for Injection Fresenius Kabi lif par (fľ.LDPE) 10x500 ml

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0116/98-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37977
Názov produktu podľa ŠÚKL
Water for Injection Fresenius Kabi lif par 10x500 ml (fľ.LDPE)
Aplikačná forma
LIF PAR - Rozpúšťadlo na parenterálne použitie
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je číry, bezfarebný, sterilný roztok bez antimikrobiálnych prísad, ktorý je určený na prípravu infúznych zmesí, infúznych roztokov z elektrolytových koncentrátov, na riedenie liekov, na prípravu parenterálnych roztokov liečiv. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie závisí od druhu rozpúšťanej látky, do ktorej sa voda na injekcie pridáva.

Spôsob použitia

Spôsob podávania závisí od druhu rozpúšťanej látky, do ktorej sa voda na injekcie pridáva.

Upozornenie

Nepodávať intravenózne (vnútrožilovo), kým nie je požadovaný roztok, do ktorého sa voda na injekcie pridáva, približne izotonický.
Používať iba číre rozpúšťadlo, bez viditeľných častíc a v nepoškodenom obale.

Nežiaduce účinky

Pri správnom používaní nie sú známe.
Nadmerné hromadenie vody môže viesť k otrave s poruchami elektrolytovej rovnováhy (rovnováhy minerálnych látok v krvi).
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. T ... viac >

Účinné látky

voda na injekciu (aqua injectabilis)

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36