Water for Injection Bieffe lif par (fľa.skl.) 1x500 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,13 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,13 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/21 0,00 € (0,0 %) 1,13 € (0,0 %)
07/21 0,00 € (0,0 %) 1,13 € (0,0 %)
06/21 0,00 € (0,0 %) 1,13 € (0,0 %)
05/21 0,00 € 1,13 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Water for Injection Bieffe
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0146/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
97727
Názov produktu podľa ŠÚKL
Water for Injection Bieffe lif par 1x500 ml (fľa.skl.)
Aplikačná forma
LIF PAR - Rozpúšťadlo na parenterálne použitie
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Roztok je čistá, sterilná voda na injekcie. Používa sa na zriedenie liekov pred ich použitím. Ide o lieky, ktoré sa podávajú:

  • injekciou (pomocou injekčnej striekačky s ihlou, napríklad do žily),
  • infúziou (pomalou injekciou) do žily, t.j. po „kvapkách“.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Podávaná dávka je určovaná povahou použitého aditíva. 
Po vhodnom primiešaní predpísaných aditív závisí dávkovanie zvyčajne od veku, telesnej hmotnosti a klinického stavu pacienta ako aj od laboratórnych vyšetrení.

Spôsob použitia

Roztok je určený na riedenie a podávanie terapeutických aditív. Návod na použitie pridaného lieku určuje vhodné objemy, ako aj spôsob podávania.
Rýchlosť podávania bude závisieť od dávkovacej schémy predpísaného lieku.

Upozornenie

Použitie u tehotných a dojčiacich žien závisí od charakteru pridávaných liekov. Do úvahy treba vziať kontraindikácie pridaného lieku.
Pomocná látka nesmie byť použitá ako samostatný infúzny, alebo injekčný roztok.

Nepoužíva sa na intravenóznu injekciu, pokiaľ nie je upravená na približne izotonický roztok vhodne rozpusteným liekom.
Ak sa táto pomocná látka používa na riedenie hypertonických roztokov, príslušné riedenie treba zvoliť tak, aby vznikol približne izotonický roztok.
Po infúzii veľkých objemov hypotonických roztokov, použitím vody na injekciu ako rozpúšťadla, môže dôjsť k hemolýze.
Pri podávaní veľkých objemov treba pravidelne monitorovať iónovú rovnováhu.
Parenterálne roztoky musia byť pripravené za prísne aseptických podmienok.

Prípravok sa uchováva pri teplote 2-25°C.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Môže u vás dôjsť k rozpadu (hemolýze) červených krviniek (frekvencia: neznáma – častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
- ak použijete Water for Injection Bieffe samostatne,
- ak sa Water fo ... viac >

Účinné látky

voda na injekciu (aqua injectabilis)

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36