VIZIK Očné kvapky Zvlhčujúce hyalurón 1x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

VIZIK Očné kvapky Zvlhčujúce
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P4354A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Kvapky očné zvlhčujúce Vizik Sodium Hyaluronate 0,015%
Aplikačná forma
GTT OPH - očné kvapky
Cena: od 6,01 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Zdravotnícka pomôcka, očné kvapky hydratujúce vytvárajú sterilný, viskózny, elastický ochranný film. Ošetrujú a upokojujú suché oči.
S obsahom hyaluronátu sodného a karboméru, bez konzervačných látok. Kvapky sú hydratujúce chránia, zvlhčujú a vyrovnávajú povrch oka. Tým vytvárajú dlhodobé zmiernenie pri problémoch v súvislosti s:

  • mechanickou záťažou, napríklad pri nosení tvrdých alebo mäkkých kontaktných šošoviek alebo pri diagnostických vyšetreniach oka,
  • vplyvom životného prostredia, napríklad klimatizácie, vetra, chladu, sucha alebo znečistenia ovzdušia cigaretovým dymom,
  • namáhaním očí pri práci s počítačom, mikroskopom a pri dlhej jazde autom.
  • aj pri dlhodobom používaní sú veľmi dobre tolerované a sú vhodné aj pri nosení kontaktných šošoviek. Kontaktné šošovky nie je potrebné pri aplikácii kvapiek vybrať z oka.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).

Pred otvorením odstráňte bezpečnostný prúžok z vrchnáka potiahnutím, až kým nie je odstránený.
Potom zdvihnite vrchnák potiahnutím dohora. Zakloňte hlavu, pozrite sa dohora, zľahka odhrňte spodné viečko. Držte fľašu otvorom nadol a silný dlhým tlakom aplikujete do spojovkového vaku 3-5 krát denne 1 kvapku.
Pomaly zatvorte oči, aby sa kvaky rovnomerne rozdelili na ich povrchu.  

Vyhnite sa akémukoľvek dotyku otvoru kvapkadla s očami alebo rukami. V prípade, že sa na kvapkadle nachádza zvyšná kvapka, odstráňte ju ľahkým poklopaním na dno fľaše. Nasaďte vrchnák ľahkým tlakom späť na otvor fľaše. Ak sa problémy zhoršia, alebo sa nezlepšia, vyhľadajte očného lekára.
Špeciálny vzduchový filter fľaše spôsobuje, že po každej aplikácii musí byť niekoľko sekúnd pauza, aby sa dovnútra dostalo dostatok vzduchu. Bez dodržania pauzy ja ďalšie použitie kvapkadla sťažené. Okrem toho je fyzikálne podmienené použitie silnejšieho tlaku pri zvyšujúcom sa vyprázdňovaní fľaše.
• Nepoužívať pri poškodenej fľaši alebo uzávere.
• Nedotýkať sa oka otvorom fľaše.
• Nepoužívať pri precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku.
• Ak používate aj iné očné kvapky/masť, odstup medzi ich použitím má byť najmenej 15 minút.
Vizik očné kvapky hydratujúce majú byť podané vždy ako posledné.
• Nepoužívať pri infekcii alebo poranení oka.
• Po aplikácii môže byť prechodne znížená ostrosť videnia; v tomto prípade neriadiť žiadne vozidlá, neobsluhovať stroje a čakať, pokiaľ sa obnoví normálna ostrosť videnia.
• Nepoužívať Vizik očné kvapky hydratujúce po uplynutí doby použiteľnosti, ktorá je uvedená na etikete a na krabičke.
• Po prvom otvorení fľaše nepoužívať dlhšie ako 12 mesiacov.
• Na základe systému sterilného filtra nemôže byť použitý celý objem kvapiek.

Upozornenie: Len na vonkajšie použitie. Nepoužívať pri poškodenej fľaštičke alebo bezpečnostnom uzávere. Vizik očné kvapky zvlhčujúce sa nesmú používať po uplynutí doby použiteľnosti. Po prvom otvorení nepoužívať dlhšie ako 12 mesiacov. Uchovávať pri teplote medzi 2°C a 25 °C chránené pred mrazom.
Po použití fľaštičku znovu uzatvorte vrchnákom. Uchovávajte chránené pred svetlom v originálnej krabičke.

Informácia od dodávateľa *

Vizik očné kvapky hydratujúce vytvárajú sterilný, viskózny, elastický ochranný film bez konzervačných látok. To umožňuje hlavne prítomnosť hyalurónanu sodného, sodnej soli kyseliny hyalurónovej, ktorý na základe svojich fyzikálnych vlastností vytvára rovnomerný, stabilný film, ktorý dlhodobo ľpie na rohovke oka bez ovplyvnenia videnia. Obsiahnutý karbomér prispieva k podpore hladkého ochranného filmu. Spolu s kyselinou hyalurónovou vytvára ideálne hladký povrch pri chýbajúcej slznej tekutine.
Vizik očné kvapky hydratujúce chránia, zvlhčujú a vyrovnávajú povrch oka. Tým vytvárajú dlhodobé zmiernenie pri problémoch v súvislosti s:
. mechanickou záťažou, napríklad pri nosení tvrdých alebo mäkkých kontaktných šošoviek alebo pri diagnostických vyšetreniach oka,
. vplyvom životného prostredia, napríklad klimatizácie, vetra, chladu, sucha alebo znečistenia ovzdušia cigaretovým dymom
. namáhaním očí pri práci s počítačom, mikroskopom a pri dlhej jazde autom.
Na základe zloženia, ktoré neobsahuje žiadne konzervačné látky, sú kvapky Vizik očné kvapky hydratujúce aj pri dlhodobom používaní veľmi dobre tolerované a sú vhodné aj pri nosení kontaktných šošoviek. Kontaktné šošovky nie je potrebné pri aplikácii prípravku Vizik očné kvapky hydratujúce vybrať z oka.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.