Vivotif cps end (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x3 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Vivotif
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0364/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9620C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vivotif cps end 3 (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS END - Tvrdá gastrorezistentná kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je perorálna (ústami užívaná) očkovacia látka, ktorá stimuluje imunitnú odpoveď proti druhu baktérie nazývanému Salmonella Typhi, ktorý spôsobuje brušný týfus.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie u detí je rovnaké ako u dospelých. Jedna kapsula sa užíva v 1., 3. a 5. deň. Kompletná vakcinácia pozostáva z požitia troch kapsúl. Optimálna imunitná odpoveď sa nemusí dosiahnuť, pokiaľ sa nedokončí celá vakcinačná schéma.
Ochrana pred brušným týfusom začína približne sedem až desať dní po požití tretej dávky vakcíny. Celú vakcinačnú schému je potrebné ukončiť minimálne týždeň pred cestou do endemickej oblasti.

Revakcinácia:
Všetkým jednotlivcom sa revakcinácia odporúča tri roky po poslednej vakcinácii. Revakcinácia pozostáva z požitia troch kapsúl v 1., 3. a 5. deň tak, ako podľa pôvodnej vakcinačnej schémy.

Spôsob použitia

Jedna kapsula sa zapije studenou alebo vlažnou vodou (teplota neprevyšujúca 37 °C) na prázdny žalúdok a najmenej jednu hodinu pred ďalším jedlom. Kapsula vakcíny sa nemá žuvať a má sa prehltnúť čo najskôr po vložení do úst.

Upozornenie

Liek sa nemá podávať počas tehotenstva a dojčenia, pokiaľ nie je jednoznačne potrebný, ako napríklad v prípadoch zvýšeného rizika infekcie.
Bezpečnosť a účinnosť u detí mladších ako päť rokov neboli stanovené.
Neuskutočnili sa žiadne štúdie na posúdenie vplyvu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Niektoré z nežiaducich účinkov môžu však dočasne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Vakcinácia liekom sa má odložiť počas liečby antibiotikami alebo antibakteriálnymi sulfónamidmi a aspoň tri dni pred touto liečbou. V prípade dlhodobo pôsobiacich antibiotík (napr. azitromycín) je potrebné zvážiť dlhší interval.
Uchovávať v chladničke (2 °C – 8 °C).
Kapsuly obsahujú laktózu a sacharózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky očkovacie látky, aj táto očkovacia látka môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď kontaktujte lekára, ak sa u vás vyskytnú nasledujúce závažné vedľajšie účinky:
· závažné alergické reakcie spôsobujúce opuch tváre alebo hrdla a dýchavičnosť a/alebo pokles ... viac >

Účinné látky

Salmonella enterica, sérovar Typhi Ty21a

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 18