VITAMIN B12 LÉČIVA 300 µg sol inj 300 µg/ml (amp.) 5x1 ml (5 ml)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,70 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,70 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/21 0,00 € (0,0 %) 1,70 € (0,0 %)
10/21 0,00 € (0,0 %) 1,70 € (0,0 %)
09/21 0,00 € (0,0 %) 1,70 € (0,0 %)
08/21 0,00 € 1,70 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
86/0103/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00641
Názov produktu podľa ŠÚKL
VITAMIN B12 LÉČIVA 300 µg sol inj 5x1 ml/300 µg (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Kyanokobalamín, účinná látka tohto lieku, označovaný aj ako vitamín B12, je určený na:

  • liečbu pernicióznej anémie (chudokrvnosť spôsobená nedostatkom vitamínu B12, makrocytová, megaloblastická),
  • prevenciu a liečbu nedostatku vitamínu B12 (funikulárna myelóza - degeneratívne ochorenie postihujúce miechu, alkoholizmus, gastritída - zápal žalúdočnej sliznice, postihnutie hepatobiliárneho - pečeňového a žlčového - traktu, postihnutie obličiek, dlhodobý stres, hypertyreoidizmus - zvýšená činnosť štítnej žľazy, gravidita, stav po gastrektómii - odstránení časti žalúdka).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Vitamín B12 sa podáva intramuskulárne alebo hlboko subkutánne, môže sa tiež podávať intravenózne kvapôčkovou infúziou ako súčasť parenterálnej výživy. Vitamín B12 nepodávame intravénozne v injekcii. Dospelí, mladiství i deti majú rovnaké dávkovanie.
V hematologickej indikácii bez neurologických prejavov sa podáva 300 µg každý druhý deň intramuskulárne 5 - 7 ráz, potom podľa postupu normalizácie krvného obrazu raz týždenne až 1x za dva týždne. Udržiavacia dávka Vitaminu B12 1 000 µg postačuje 1x za 3 mesiace. Pri postihnutí nervového systému sa podáva Vitamin B12 1 000 µg každý druhý deň až do známok zlepšenia a potom ešte tak dlho, pokiaľ zlepšovanie pokračuje.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri používaní vitamínu B12 boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky:
Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb)
- alergické reakcie (svrbenie, kožná vyrážka, žihľavka, akné)
Hlásenie vedľa ... viac >

Účinné látky

kyanokobalamín (vitamín B12)

Indikačná skupina

86 - Vitamíny, vitagény

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36