Mohlo by vás zaujímať

Viburcol
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
93/0267/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66905
Názov produktu podľa ŠÚKL
VIBURCOL sup 12x1,1 g (fólia PVC/PE)
Aplikačná forma
SUP - Čapíky
Cena: od 6,33 €

Popis a určenie

Je to viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.

Používa sa na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri stavoch nepokoja detí s horúčkou alebo bez horúčky ako aj na symptomatickú liečbu bežných infekcií.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek je pripravený z homeopatických základov a je pripravený homeopatickým postupom (nemá klinické skúšky).
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie má byť individuálne, ale zvyčajne sa aplikuje 2 – 3x denne 1 čapík. V akútnych stavoch 1 čapík každú hodinu.
Dojčatá do 6 mesiacov: maximálne 2x denne 1 čapík.
Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú.

Spôsob použitia

Čapík sa po odbalení aplikuje do konečníka.

Upozornenie

Pre tento liek nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidite a dojčení. Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na graviditu a laktáciu.
Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Doposiaľ nie sú známe žiadne vedľajšie účinky.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchko ... viac >

Účinné látky

ľuľkovec zlomocný (Atropa bella-donna), ľuľok sladkohorký (Solanum dulcamara), poniklec lúčny (Pulsatilla pratensis), rumanček kamilkový (Chamomilla recutita) D1, skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata), uhličitan vápenatý (vápnik)

Indikačná skupina

93 - Homeopatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36