VESSEL DUE F kapsuly cps 250 LSU (blis.PVC/PVDC/Al) 1x50 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VESSEL DUE F kapsuly
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
85/0669/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96118
Názov produktu podľa ŠÚKL
VESSEL DUE F kapsuly cps 50x250 LSU (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS - Kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sulodexid. Liek svojím účinkom výrazne ovplyvňuje najmä bolestivé príznaky ochorenia ciev, k liečbe ktorých je určený (bolesti v dolných končatinách pri chôdzi i v pokojovom stave, kŕče v dolných končatinách). 

Liek sa môže podávať u dospelých pri nasledujúcich cievnych ochoreniach:

  • ochorenia cievneho systému (žilová trombóza a posttrombotický syndróm),
  • ochorenia arteriálneho riečišťa (ischemická choroba srdca, okluzívne postihnutie mozgových tepien, ischemická choroba dolných končatín),
  • poruchy mikrocirkulácie (mikroanginopatia),
  • diabetologické indikácie (diabetická makroangiopatia, diabetická noha, diabetická retinopatia, diabetická nefropatia, diabetická neuropatia),
  • neurologické cievne ochorenia (senilná deteriorácia, cievna mozgová príhoda),
  • oftalmologické indikácie (prevencia oklúzie a trombózy venae centralis retinae, makulárna degenerácia),
  • kardiologické indikácie (zaistenie pacienta po infarkte myokardu, prevencia formácie intrakardiálneho trombu).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 16. 9. 2020.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 - 2 kapsuly 2x denne po jedle.

Všeobecne sa odporúča začať liečbu s injekciami a po 15 - 20 dňoch pokračovať s kapsulami 1 ‑ 2x denne po dobu 30 - 40 dní. Kompletný terapeutický cyklus v trvaní 3 - 4 mesiace sa má opakovať aspoň 2x do roka.

Dávkovanie sa môže meniť v kvantite a frekvencii podľa uváženia lekára.

Spôsob použitia

Kapsuly je potrebné užiť po jedle, prehltnúť celé, nerozhryzené.

Upozornenie

Používanie lieku v tehotenstve sa neodporúča.
Liek sa má v období dojčenia podávať iba v nevyhnutných prípadoch.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich nebola stanovená.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene je potrebné sledovať koagulogram a príslušne upraviť dávkovanie pri jeho zmenách.
Liek môže zosilňovať pôsobenie iných látok účinných proti zrážaniu krvi. Účinok liečby môže byť v niektorých prípadoch zvýšený súbežným podaním liekov ovplyvňujúcich agregáciu trombocytov (kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, fenylbutazón, indometacín, dipyridamol, dextrán).
Liek obsahuje sodnú soľ propylparabénu a sodnú soľ etylparabénu, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek VESSEL DUE F kapsuly je dobre znášaný pacientom, výnimočne sa môžu prejaviť tráviace ťažkosti (napr. nevoľnosť, vracanie, pocit ťažkého žalúdka).
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vá ... viac >

Účinné látky

sulodexid

Indikačná skupina

85 - Venofarmaká, vazoprotektíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60