VESSEL DUE F kapsuly cps mol 250 LSU (blis.PVC/PVDC/Al) 1x60 ks

Zmeny v príbalovom letáku
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v príbalovom letáku. Pozrite si, čo sa zmenilo
Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 27,23 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,26 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 20,97 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 6,26 € (0,0 %) 20,97 € (0,0 %)
06/24 6,26 € (0,0 %) 20,97 € (0,0 %)
05/24 6,26 € (0,0 %) 20,97 € (0,0 %)
04/24 6,26 € 20,97 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ANG, GER, HEM, CHI, INT, KAR, NEU, OPH, CCH, KLF
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VESSEL DUE F kapsuly
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
85/0669/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9480B
Názov produktu podľa ŠÚKL
VESSEL DUE F kapsuly cps mol 60x250 LSU (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS MOL - Mäkká kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sulodexid, ktoré podporuje rozpúšťanie krvných zrazenín, zlepšuje fyzikálne vlastnosti krvi a zabraňuje rozvoju kôrnatenia tepien.  

Používa sa u dospelých pri:

  • ochoreniach cievneho systému (žilová trombóza a posttrombotický syndróm),
  • ochoreniach arteriálneho riečišťa (ischemická choroba srdca, okluzívne postihnutie mozgových tepien, ischemická choroba dolných končatín),
  • poruchách mikrocirkulácie (mikroanginopatia),
  • diabetologických indikáciách (diabetická makroangiopatia, diabetická noha, diabetická retinopatia, diabetická nefropatia, diabetická neuropatia),
  • neurologických cievnych ochoreniach (senilná deteriorácia, cievna mozgová príhoda),
  • oftalmologických indikáciách (prevencia oklúzie a trombózy venae centralis retinae, makulárna degenerácia),
  • kardiologických indikáciách (zaistenie pacienta po infarkte myokardu, prevencia formácie intrakardiálneho trombu).

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v príbalovom letáku.
Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Začiatočná liečba: 1 injekčná ampulka denne 15 -20 dní (iná lieková forma s obsahom sulodexidu)
Udržiavacia liečba: 1 - 2 kapsuly 2x denne počas 30 – 40 dní.
Kompletný terapeutický cyklus v trvaní 3 - 4 mesiace sa má opakovať aspoň 2x do roka.

Pacienti s  poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene
Dávkovanie sa má upravovať podľa zmien koagulogramu.

Dávkovanie sa môže meniť v kvantite a frekvencii podľa uváženia lekára.

Spôsob použitia

Kapsuly sa prehĺtajú celé, nerozhryzené a užívajú sa po jedle.

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie sa uprednostňuje vyhnúť sa lieku počas tehotenstva.
Liek sa nemá používať počas dojčenia.
Liek sa neskúmal u detí mladších ako 18 rokov. 
Liek môže zvýšiť antikoagulačné a antiagregačné účinky liekov (napr. NSAID).
Liek nemá žiadny alebo len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje etyl-parahydroxybenzoát a propyl-parahydroxybenzoát, ktoré môžu vyvolať (možno oneskorené) alergické reakcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky sú časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- pocit točenia hlavy,
- hnačka,
- bolesť v hornej časti brucha,
- vyrážka.
Nasledujúce vedľajšie účinky sú ... viac >

Účinné látky

sulodexid

Indikačná skupina

85 - Venofarmaká, vazoprotektíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60