Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VERRUMAL
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0297/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
18344
Názov produktu podľa ŠÚKL
VERRUMAL sol der 1x13 ml
Aplikačná forma
SOL DER - Dermálny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Roztok, ktorý obsahuje dve liečivá: fluóruracil a kyselinu salicylovú a patrí medzi lieky na kožné ochorenia (dermatologiká).
Liek sa používa na liečbu bradavíc na koži. Jedná sa o kombinovaný liek na odstraňovanie bradavíc. Kombinácia fluóruracilu a kyseliny salicylovej zaisťuje úspešnosť liečby bradavíc.

Fluóruracil patrí medzi cytostatiká (lieky potláčajúce rast buniek). Fluóruracil účinkuje na bunky vo fáze rastu – čo je prípad bradavíc, a to na úrovni prepisu genetických informácií v nukleových kyselinách.

Kyselina salicylová účinkuje ako keratolytikum – látka, ktorá zmäkčuje a odstraňuje zrohovatenú vrstvu kože, čím uľahčuje prienik fluóruracilu do tkaniva bradavíc. Rovnaký účinok má aj dimetylsulfoxid, ktorý je súčasťou roztoku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 1 rok je kontraindikované.

Liek sa obvykle nanáša štetcom 2 až 3x denne, iba na miesta s bradavicami. Zdravá koža nemá prísť do styku s liekom. Ak je potrebné tieto miesta chrániť, majú sa natrieť pastou alebo masťou. Pred aplikáciou sa odporúča štetec otrieť o hrdlo fľaštičky. U veľmi malých bradavíc sa na aplikáciu môže použiť namiesto štetca špáradlo alebo niečo podobné.

Pred každou ďalšou aplikáciou sa musí zostávajúci povlak z bradavice odstrániť. Celková ošetrovaná plocha nemá presiahnuť 25 cm2.
Priemerná dĺžka liečby je 6 týždňov; pri priaznivom priebehu liečby sa môže predĺžiť na 7 týždňov. Dôležitá je dôsledná každodenná aplikácia.

Poznámka: Odporúča sa konzultovať priebeh liečby s lekárom, ktorý zároveň môže pred ďalšou aplikáciou odstrániť odumreté tkanivo bradavice, čo je dôležité najmä u bradavíc na chodidlách a u výrazne vyčnievajúcich bradavíc.

Upozornenie:
Liek sa nesmie používať počas gravidity a laktácie, nesmú ho používať ani ženy, u ktorých s istotou nemožno vylúčiť graviditu.
Liek sa nemá používať u dojčiat (do 1 roka veku).
Liek sa nesmie používať u osôb s renálnou insuficienciou.
Nesmie prísť do styku s očami a sliznicami.
Nesmie sa použiť na plochu väčšiu ako 25 cm2.
V prípade periunguálnych a subunguálnych bradavíc je dôležité, aby sa liek nedostal do nechtového lôžka.
Liek sa nesmie používať u osôb s precitlivenosťou na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Roztok je horľavina. Uchovávajte ho mimo dosahu ohňa a plameňov.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Frekvencia (častosť) výskytu vedľajších účinkov môže byť nasledovná:
Veľmi časté, môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
- reakcie v mieste aplikácie: začervenanie kože (erytém), zápal, podráždenie ( ... viac >

Účinné látky

fluorouracil , kyselina salicylová

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36