Ventolin sol neb 100 mg (liek.skl.) 1x20 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,70 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,70 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/21 0,00 € (0,0 %) 3,70 € (0,0 %)
03/21 0,00 € (0,0 %) 3,70 € (0,0 %)
02/21 0,00 € (0,0 %) 3,70 € (0,0 %)
01/21 0,00 € 3,70 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ventolin
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0219/72-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94814
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ventolin sol neb 1x20 ml/100 mg (liek.skl.)
Aplikačná forma
SOL NEB - Roztok na rozprašovanie
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané salbutamol, ktoré patrí do skupiny liečiv označovaných ako rýchlo pôsobiace bronchodilatanciá (uvoľňujú svalstvo stien malých dýchacích ciest v pľúcach). Liek pomáha:

  • otvoriť dýchacie cesty v pľúcach, a tým uľahčuje dýchanie,
  • zmierniť pocit zovretia hrudníka, pískavé dýchanie a kašeľ, ktoré súvisia s astmou.

Liek sa používa na liečbu dýchacích ťažkostí u ľudí s astmou a podobnými ochoreniami. Jeho účinok spočíva v zmierňovaní a predchádzaní vzniku príznakov astmy. Tento liek sa užíva:

  • ak iné formy liečby dostatočne nepomáhajú,
  • aj na liečbu ťažkých záchvatov astmy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

I. Intermitentné podávanie

Intermitentná liečba sa môže opakovať 4x denne.

Dospelí a deti vo veku 12 rokov a staršie:
Zvyčajná začiatočná dávka je 0,5 ml - 1 ml (2,5 mg - 5 mg). Roztok je potrebné riediť do konečného objemu 2,0 alebo 2,5 ml. 
U niektorých pacientov môže byť potrebná dávka až do 2 ml (10 mg).

Deti mladšie ako 12 rokov:
Zvyčajná začiatočná dávka je 0,5 ml (2,5 mg). Roztok sa riedi do konečného objemu 2,0 alebo 2,5 ml.
U niektorých pacientov (deti staršie ako 18 mesiacov) môže byť potrebná dávka až do 1 ml (5 mg).

II. Kontinuálne podávanie

Zvyčajná dávka je 1 - 2 ml roztoku (50 mg - 100 mg), ktoré sa zriedia riediacim roztokom do celkového objemu 100 ml. Zvyčajná rýchlosť podávania je 1 ‑ 2 mg za hodinu.

Účinok salbutamolu trvá u väčšiny pacientov 4 až 6 hodín.

Spôsob použitia

Liek sa aplikuje inhalačne, vdychovaním cez ústa. Roztok na rozprašovanie sa používa výlučne na inhaláciu z nebulizátora (rozprašovača) a nesmie sa podávať injekčne ani prehĺtať. Roztok sa môže podávať zriedený alebo nezriedený. V prípade riedenia je potrebné riediť do konečného objemu za použitia sterilného normotonického fyziologického roztoku ako rozpúšťadla.
Aerosól sa môže podávať cez tvárovú masku, cez T tubus alebo cez endotracheálnu kanylu.

Upozornenie

O užívaní lieku v tehotenstve sa má uvažovať iba v prípade, ak prínos pre matku je väčší ako možné riziko pre plod.
Dojčiacim matkám sa odporúča liek používať iba v prípade, ak prínos pre matku je väčší ako možné riziko pre dieťa.
U detí mladších ako 4 roky môžu byť pre podávanie vhodnejšie iné liekové formy.
Po otvorení liekovky treba obsah po mesiaci znehodnotiť.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak u vás dôjde k zhoršeniu dýchania alebo pískavého dýchania bezprostredne po použití tohto lieku, ihneď ho prestaňte používať a čo najskôr to oznámte svojmu lekárovi. V takomto prípade je tiež vhodn ... viac >

Účinné látky

salbutamol

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36