Vaxigrip Tetra sus iru (striek.inj.skl.napl. s ihlami) 10x0,5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 111,60 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 111,60 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 111,60 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 111,60 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 111,60 € (0,0 %)
04/24 0,00 € 111,60 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady V - vakcíny
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0415/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1224C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vaxigrip Tetra sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlami)
Aplikačná forma
SUS IRU - Injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je očkovacia látka. Táto očkovacia látka pomáha ochrániť pacienta pred chrípkou (influenza). 

Liek má chrániť proti štyrom vírusovým kmeňom, ktoré sú obsiahnuté v očkovacej látke, približne za 2 až 3 týždne po očkovaní.
Keď sa podáva počas tehotenstva, pomáha ochrániť tehotnú ženu ale tiež pomáha chrániť jej dieťa od narodenia do 6 mesiacov prostredníctvom prenosu ochrany z matky na dieťa počas tehotenstva.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Táto očkovacia látka spĺňa odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) (severná pologuľa) a rozhodnutie Európskej únie pre sezónu 2023/2024.

1 dávka (0,5 ml) obsahuje nasledovné kmene*:

  • A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 – podobný kmeň (A/Victoria/4897/2022, IVR-238) 15 mikrogramov HA**
  • A/Darwin/9/2021 (H3N2) – podobný kmeň (A/Darwin/9/2021, IVR-228) 15 mikrogramov HA**
  • B/Austria/1359417/2021 - podobný kmeň (B/Michigan/01/2021, divoký typ) 15 mikrogramov HA**
  • B/Phuket/3073/2013 – podobný kmeň (B/Phuket/3073/2013, divoký typ) 15 mikrogramov HA**

* rozmnožený na oplodnených slepačích vajciach zo zdravých chovov sliepok
** hemaglutinín

Dospelí: 1 dávka (0,5 ml)
Deti vo veku od 6 mesiacov do 17 rokov: 1 dávka (0,5 ml)
Deťom vo veku menej ako 9 rokov, ktoré ešte neboli v minulosti očkované sa má podať druhá 0,5 ml dávka po intervale minimálne 4 týždňov.

Pasívna ochrana: 1 dávka (0,5 ml) podaná tehotným ženám môže ochrániť dojčatá od narodenia do veku 6 mesiacov, ale nie všetky tieto dojčatá budú chránené (pozri SPC, časť 5.1).

Spôsob použitia

Očkovacia látka sa má podávať intramuskulárnou alebo subkutánnou injekciou.
Odporúčaným preferovaným miestom podania intramuskulárnej injekcie je antelolaterálna oblasť stehna (alebo deltový sval, ak je svalová hmota dostatočná) u detí vo veku 6-35 mesiacov alebo deltový sval u detí vo veku od 36 mesiacov a u dospelých.

Návod na prípravu lieku pred podaním, pozri SPC časť 6.6.

Upozornenie

U dojčiat mladších ako 6 mesiacov nebola bezpečnosť a účinnosť u detí doteraz stanovená.
Tak ako pri všetkých injekčne podávaných očkovacích látkach, musí byť v prípade anafylaxie po podaní očkovacej látky vždy dostupná vhodná liečba a lekársky dohľad.
Očkovanie sa má odložiť v prípade stredne závažného alebo závažného horúčkovitého ochorenia alebo akútneho ochorenia.
Očkovacia látka nechráni proti bežnému prechladnutiu, aj keď niektoré jeho príznaky sú podobné chrípke. Liek je určený na poskytnutie ochrany pred tými kmeňmi vírusu chrípky, z ktorých je pripravený. Žiadna zo zložiek očkovacej látky nemôže spôsobiť chrípku.
Liek sa nesmie za žiadnych okolností podať intravaskulárne.
Po očkovaní proti chrípke sa pozorovali falošne pozitívne výsledky pri sérologických testoch využívajúcich metódu ELISA na detekciu protilátok proti HIV-1, hepatitíde C a hlavne HTLV1.
Uchovávať v chladničke (2–8 ºC) vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávať v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). 

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj táto očkovacia látka môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Alergické reakcie
Okamžite vyhľadajte lekára alebo zdravotníckeho pracovníka alebo choďte na najbližšiu pohotovosť, ak máte vy alebo vaše dieťa alergickú reakciu (hlásené ako zriedka ... viac >

Účinné látky

hemaglutinín vírusu chrípky A/Cambodia, hemaglutinín vírusu chrípky A/Victoria, hemaglutinín vírusu chrípky B/Phuket, hemaglutinín vírusu chrípky B/Washington

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 12