VASOCARDIN 50 tbl 50 mg (blis.PVC/Al) 5x10 ks (50 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,02 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,22 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,80 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 0,22 € (0,0 %) 1,80 € (0,0 %)
05/22 0,22 € (0,0 %) 1,80 € (0,0 %)
04/22 0,22 € (+1000,0 %) 1,80 € (-10,0 %)
03/22 0,02 € 2,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VASOCARDIN 50
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
41/0025/90-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
25634
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vasocardin 50 tbl 50(5x10)x50 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo metoprolol. Metoprolol patrí do skupiny liečiv, ktoré sa nazývajú selektívne betablokátory (cielene blokujú určité väzobné miesta). Používa sa:

  • na liečbu vysokého krvného tlaku a na zníženie rizika vzniku komplikácií, ktoré môžu vzniknúť následkom vysokého tlaku, ako napríklad mozgová porážka, infarkt myokardu, predčasná smrť;
  • na dlhodobú liečbu po infarkte myokardu a na predchádzanie ďalších infarktov;
  • na liečbu anginy pectoris (bolesti pri srdci pod hrudnou kosťou často vystrelujúce do ľavej ruky, vznikajúce v dôsledku porúch prekrvenia srdcového svalu, vyvolaných stresom alebo námahou u pacientov s ochorením koronárnych ciev srdca (Angina pectoris);
  • na liečbu porúch srdcového rytmu (arytmie) u pacientov s poruchou srdca (predovšetkým zrýchlená činnosť predsiení) (Poruchy srdcového rytmu vrátane hlavne supraventrikulárnej tachykardie);
  • na liečbu porúch srdca u pacientov s nepravidelným pulzom a s búšením srdca, ktorí nemajú ochorenie srdca (Funkčné poruchy srdcovej činnosti s palpitáciami);
  • na predchádzanie záchvatov migrény (Profylaxia migrény).
  • ako doplňujúca liečba pri zvýšenej činnosti štítnej žľazy (hypertyreóza).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie musí byť vždy individuálne. 

Hypertenzia 
Odporúčané dávkovanie je 100-200 mg denne. Celkovú dennú dávku možno podať v 1 dávke ráno ale v rozdelených dávkach ráno a večer. Dávku je možné zvýšiť alebo kombinovať liečbu s inými antihypertenzívami. 

Angina pectoris
Odporúčané dávkovanie je 100-200 mg 1x denne. Liečba sa môže kombinovať s inými antianginóznymi liekmi. 

Srdcové arytmie
Odporúčané dávkovanie je 100-200mg v rozdelených dávkach, ráno a večer. Ak je to potrebné, je možné dávku zvýšiť alebo pridať iné antiarytmikum.

Udržiavacia liečba po infarkte myokardu
Dlhodobá liečba v dávke 200mg dennev rozdelených dávkach, ráno a večer.

Funkčné srdcové poruchy s palpitáciami
Odporúčaná dávka je 100 mg denne ráno. Ak je to nevyhnutné, možno dávku zvýšiť na 200 mg denne. 

Profylaxia migrény
Odporúčané dávkovanie je 100-200 mg denne v rozdelených dávkach, ráno a večer. 

Hypertyreóza
Odporúčaná dávka je 150-200 mg denne v 3-4 rozdelených dávkach. V prípade potreby je možné dávku zvýšiť. 

Maximálna denná dávka je 450 mg. 
Liečba sa nesmie prerušiť náhle. Liečba sa prerušuje postupne, v priebehu 10-14 dní tak, že dávka, ktorá sa užíva počas posledných najmenej 6 dní, sa ma znížiť na 25 mg 1x denne. 
Vynechanie dávky
Ak sa vynechá 1 dávka lieku a ďalšia dávka sa má užiť cca o 12 hodín --> "zmeškaná" dávka alebo jej 1/2 sa užije ihneď. Ak si pacient spomenie skôr, užije celú dávku, avšak ak už sa blíži čas budúcej dávky, užije iba polovicu. Potom užije v predpísanom čase jeho budúcu dávku.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nalačno, v pravidelných časových intervaloch a zapijú sa vodou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky. 

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva. Terapia liekom má byť ukončená 48-72 hodín pred predpokladaným termínom pôrodu. Ak toto opatrenie nie je možné, treba sledovať novorodenca 48-72 hodín po pôrode.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia, ak sa to nepovažuje za nutné. Dojčatá je treba starostlivo sledovať z hľadiska možného beta-blokujúceho účinku, prípadne má byť dojčenie počas liečby ukončené.
U pacientov s veľmi ťažkou poruchou funkcie pečene je vhodná úprava dávkovania. 
Podávanie lieku deťom sa neodporúča vzhľadom na nedostatok údajov.
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie. 
Nepiť alkohol.
Veľmi zriedkavo (<1/10 000) sa môže vyskytnúť fotosenzitivita. 
Liek obsahuje laktózu. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vasocardinsa obyčajne znáša dobre. Ak vzniknú nežiaduce účinky, bývajú mierne a vymiznú po vysadení lieku. Pozorovali sa nižšie uvedené nežiaduce účinky, často však ich súvislosť s užívaním Vasocardi ... viac >

Účinné látky

metoprolol tartarát

Indikačná skupina

41 - Kardiaká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36