VAQTA 50 U sus inj 50 U (striek.inj.napl.s dvoma ihlami) 1x1 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 26,45 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 26,45 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 26,45 € (0,0 %)
12/22 0,00 € (0,0 %) 26,45 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 26,45 € (0,0 %)
10/22 0,00 € 26,45 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady V - vakcíny
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VAQTA 50 U
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0211/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14677
Názov produktu podľa ŠÚKL
VAQTA 50 U sus inj 1x1 ml/50 U (striek.inj.napl.s dvoma ihlami)
Aplikačná forma
SUS INJ - Injekčná suspenzia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je očkovacia látka. Pomáha chrániť dospelých (vo veku 18 rokov a starších) pred ochorením spôsobeným vírusom hepatitídy A.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 8. 11. 2016.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí vo veku 18 a viac rokov:
Primárna dávka: 1 dávka (1 ml) vakcíny vo zvolenom čase.
Podporná dávka: 1 dávka 1,0 ml (50 U) o 6 až 18 mesiacov po 1. dávke.

Dospelí s HIV:
Dospelí s HIV infekciou majú dostať jednorazovú dávku 1,0 ml (50 U) v zvolený deň a podpornú dávku 1 ml (50 U) o 6 mesiacov neskôr.

Protilátky proti hepatitíde A pretrvávajú najmenej 6 rokov po 2. dávke (t.j. revakcinácii). Dĺžka pretrvávania protilátok sa na základe matematického modelovania predpokladá najmenej 25 rokov (pozri SPC, časť 5.1).

Spôsob použitia

Pred natiahnutím do injekčnej striekačky a použitím dobre pretrepať. Očkovacia látka sa aplikuje intramuskulárne do deltového svalu. U osôb s krvácavými stavmi, ktoré majú riziko krvácania po intramuskulárnej injekcii (napr. hemofilici) sa môže vakcína podať subkutánne.

Upozornenie

Očkovacia látka sa neoporúča používať v tehotenstve, pokiaľ nie je vysoke riziko infekcie hepatitídy A a možný prínos očkovania je vyšší ako riziko pre plod.
Očkovacia látka sa u dojčiacich ženách používa s opatrnosťou.
Očkovacia látka sa neodporúča u osôb mladších ako 18 rokov.
Očkovanie sa má odložiť u osôb s prebiehajúcou závažnou febrilnou infekciou.
Liek nebude chrániť pred zápalom pečene spôsobeným inými pôvodcami infekcie, než je vírus hepatitídy A.
Ak je už pacient infikovaný vírusom hepatitídy A pri podaní očkovacej látky, očkovanie nemusí chrániť pred ochorením.
Uchovávať v chladničke (2 °C – 8 °C), neuchovávať v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky a očkovacie látky, aj táto očkovacia látka môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tak ako pri všetkých očkovacích látkach, môžu sa objaviť alergické reakcie, v zriedkavých prípadoch vedúce k šoku. Tieto reakcie môžu zahŕňať:
- žihľavku,
- ťažkosti s d ... viac >

Účinné látky

inaktivovaný vírus hepatitídy A

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36