UROPOL urologická instilácia 4x20 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 80,85 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 80,85 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 80,85 € (0,0 %)
10/22 0,00 € (0,0 %) 80,85 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 80,85 € (0,0 %)
04/22 0,00 € 80,85 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URO
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Mohlo by vás zaujímať

UROPOL
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
J89471
Názov produktu podľa ŠÚKL
Instilácia urologická Uropol 20ml, sterilný 2% roztok chondroitínsulfátu sodného
Aplikačná forma
SOL - Roztok

Popis a určenie

Sterilný 2,0% roztok chondoitínsulfátu sodného. Na dopĺňanie glykozaminoglykánovej (GAG) vrstvy v močovom mechúre.

Preparát je určený na dopľňanie vrstvy glykozaminoglykánu (GAG) v močovom mechúre, pre pacientov s poškodeným epitelom alebo epitelom deficitným z hľadiska GAG močového mechúra.

Balenie obsahuje 4 liekovky, pričom cena jednej liekovky zodpovedá cene uvedenej v kategorizácii.