Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

UNIFLOX 0,3 %
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0013/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33433
Názov produktu podľa ŠÚKL
UNIFLOX 0,3 % int opt 1x10 ml/30 mg (fľ.PE)
Aplikačná forma
INT OPT - Ušná/očná roztoková instilácia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivú látku ofloxacín, ktorá pôsobí pri mnohých bakteriálnych infekciách oka a ucha tým, že špecifickým spôsobom zasahuje do životného procesu baktérií a bráni ich množeniu.

Aplikuje sa do očí:

  • pri liečbe bakteriálnych infekcií predných častí oka spôsobených mikroorganizmami citlivými na ofloxacín: bakteriálne zápaly spojovky (konjunktivitída), rohovky (keratitída), mihalníc (blefaritída a blefarokonjunktivitída), slzných ciest (dakryocystitída), jačmeň (hordeolum), vlčie zrno (chalazión), vred rohovky.
  • pri príprave k operáciám oka a na doliečenie po vnútroočných operáciách, po odstránení cudzieho telieska a po očných úrazoch ako prevencia infekcie.
  • ako doplnok celkovej liečby pri hnisavých zápaloch vnútroočných štruktúr (bakteriálna endoftalmitída).

Aplikuje sa do uší:

  • pri liečbe infekcií spôsobených mikroorganizmami citlivými na ofloxacín u dospelých a detí od 12 rokov: liečba infekčných zápalov vonkajšieho zvukovodu (otitis externa), chronického hnisavého zápalu stredného ucha (otitis media chronica suppurativa) s prederavením ušného bubienka a u dospelých ako prevencia infekcií pri ušných operáciách.
  • u detí od 1 do 11 rokov pri liečbe infekčných zápalov vonkajšieho zvukovodu (otitis externa) a akútneho zápalu stredného ucha (otitis media acuta) s vloženou ventilačnou trubičkou (tympanostómia).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na aplikáciu do zvukovodu (podmienky použitia vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Oftalmológia

Dospelí
Začiatočné dávkovanie je 1-2 kvapky každé 2-4 hodiny do spojovkového vaku počas 2 dní. Ďalšie dni sa aplikujú 1-2 kvapky 4x denne v pravidelných časových intervaloch.
Presné dávkovanie a dĺžku liečby určí lekár. Dĺžka liečby by nemala presiahnuť 10 dní.

Deti od 1 roka
Zvyčajne sa aplikuje 1 kvapka 4x denne maximálne po dobu 7 dní.

Otológia

Dospelí a deti od 12 rokov
Zápal vonkajšieho zvukovodu: 10 kvapiek 2x denne počas 10 dní.
Chronický hnisavý zápal stredného ucha s prederavením ušného bubienka: 10 kvapiek 2x denne počas 14 dní.

Deti 1-11 rokov
Odporúčaná dávka pri liečbe otitis externa a otitis acuta media s tympanostómiou je 5 kvapiek 2x denne počas 10 dní.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Roztok je určený na podanie do oka a/alebo ucha.

Aplikácia do očí
Pred aplikáciou je potrebné umyť si ruky a zabrániť dotyku špičky dávkovacej fľašky s okom alebo iným povrchom. Hlava sa zakloní dozadu a mierne sa odtiahne spodné viečko, aby sa vytvoril vačok medzi viečkom a okom, do ktorého sa vkvapnú kvapky.  Prstom sa pritlačí kútik postihnutého oka pri nose a podrží sa 1 minútu so zatvoreným okom. Kontaktné šošovky je potrebné pred aplikáciou lieku vybrať a počkať najmenej 15 minút pred ich opätovným nasadením.

Aplikácia do uší
Roztok sa zohreje podržaním fľaštičky v dlani 1-2 minúty, aby sa zabránilo závratom, ktoré môžu nastať po aplikácii studeného roztoku. Ušný roztok má byť aplikovaný do vonkajšieho zvukovodu v ľahu, v pozícii postihnutým uchom smerom nahor. V tejto polohe je vhodné zotrvať aspoň 5 minút po aplikácii. Za účelom lepšieho prieniku ušného roztoku do stredného ucha sa odporúča prstom vytlačiť ušný hrbolček smerom von.

Upozornenie

Používanie lieku u tehotných žien sa neodporúča.
Je potrebné rozhodnúť, či dočasne prerušiť dojčenie alebo nepodávať tento liek, pritom treba vziať do úvahy dôležitosť lieku pre matku.
Účinnosť a bezpečnosť lieku nebola stanovená u dojčiat a detí mladších ako 1 rok.
​​​​​​​U detí od 1 do 12 rokov použitie, presné dávkovanie a dĺžku liečby určí lekár a celá liečba musí prebiehať pod jeho ambulantným dohľadom. 
Pri podávaní týchto kvapiek sa neodporúča súčasne aplikovať iné očné a ušné lieky.
Pacient nesmie súčasne s používaním lieku nosiť mäkké kontaktné šošovky, pretože môže dôjsť k ich odfarbeniu.
Bezprostredne po nakvapkaní lieku do spojovkového vaku sa môže objaviť pálenie a rozmazané videnie, čo môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Chrániť pred chladom, mrazom a pred svetlom.
Čas použiteľnosti od 1. otvorenia balenia je 28 dní.
Obsahuje benzalkónium-chlorid a fosforečnany.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás objavia akékoľvek alergické príznaky (napr. náhly opuch tváre, hrdla, očných viečok, ťažkosti s dýchaním, žihľavka), prestaňte Uniflox 0,3 % používať a okamžite sa obráťte na svojho l ... viac >

Účinné látky

ofloxacín

Indikačná skupina

64 - Oftalmologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24