Ultravist 300 mg I/ml sol inj (fľ.skl.) 10x100 ml (1000 ml)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 356,96 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 356,96 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,00 € (0,0 %) 356,96 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 356,96 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 356,96 € (0,0 %)
02/24 0,00 € 356,96 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
48/0142/89-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
77017
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ultravist 300 mg I/ml sol inj 10x100 ml (fľ.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo jopromid, ktoré obsahuje jód. 
Jód v kontrastnej látke absorbuje röntgenové žiarenie a časti tela, do ktorých sa liečivo dostalo, sa počas RTG vyšetrenia znázornia.

Používa sa na diagnostické účely na vyšetrenie:

  • krvnych ciev (intravaskulárne použitie);
  • telových dutín;
  • prsníkov;
  • kĺbov (použitie na artrografiu);
  • orgánov.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 26. 2. 2024.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Informácie súvisiace s dávkovaním tohto lieku majú komplexný charakter a závisia od viacerých faktorov. Tieto informácie je preto vhodné čerpať v neskrátenej forme priamo zo zdrojového dokumentu.

Pre používateľa je zdrojovým dokumentom Príbalový leták (Písomná informácia pre používateľa), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v časti 3 Ako užívať liek.

Pre zdravotníckeho pracovníka je zdrojovým dokumentom  SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v SPC v časti 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania.

Spôsob použitia

Na intravaskulárne podanie (do krvných ciev) alebo do telových dutín. Kontrastnú látku podáva vyškolený zdravotnícky pracovník.

Podrobné pokyny pre podanie lieku sú uvedené v SPC, časť 6.6

Upozornenie

Tento liek je určený len na diagnostické použitie.
Bezpečnosť použitia neiónových kontrastných látok u tehotných pacientok nebola doteraz dostatočne preukázaná.
Počas tehotenstva je potrebné vyhnúť sa radiačnej záťaži, röntgenové vyšetrenie s kontrastnou látkou alebo bez nej sa musí starostlivo zvážiť.
Bezpečnosť lieku počas dojčenia sa neskúmala. Poškodenie dieťaťa nie je pravdepodobné. 
U predčasne narodených, ktoré boli vystavené lieku prostredníctvom matky počas tehotenstva alebo v novorodeneckom období, sa odporúča sledovať funkciu štítnej žľazy.
U všetkých pacientov sa pred intravaskulárnym podaním musí zabezpečiť dostatočný stav hydratácie.
Liek sa už nesmie nikdy znovu podať, ak sa u pacienta vyskytne závažná kožná reakcia.
Liek sa nesmie miešať s inými liekmi, aby sa zabránilo možným inkompatibilitám.
Liek je po 1. otvorení stabilný 10 hodín.
V dávke lieku väčšej ako 90 ml môže byť obsah sodíka vyšší ako 1 mmol (23 mg), čo je potrebné vziať do úvahy u pacientov na diéte s nízkym obsahom sodíka.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich prejavov alebo príznakov (ktorých častosť výskytu nie je známa) ihneď vyhľadajte lekársku pomoc:
- červenkasté škvrny na trupe, škvrny sú ohraniče ... viac >

Účinné látky

jopromid

Indikačná skupina

48 - Diagnostiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36