Tulip Plus 10 mg/40 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,27 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,99 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,28 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 2,99 € (0,0 %) 8,28 € (0,0 %)
04/24 2,99 € (0,0 %) 8,28 € (0,0 %)
03/24 2,99 € (0,0 %) 8,28 € (0,0 %)
02/24 2,99 € 8,28 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tulip Plus 10 mg/40 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0266/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8846D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tulip Plus 10 mg/40 mg tbl flm 30x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivá ezetimib a atorvastatín. Znižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu (tzv. zlý cholesterol) a triglyceridov (tukové látky) v krvi. Okrem toho zvyšuje hladiny HDL cholesterolu (tzv. dobrý cholesterol).

Používa sa ako prídavná liečba k diéte, u dospelých pacientov, u ktorých sa nedajú kontrolovať hladiny cholesterolu diétou samotnou.

Liek nepomôže pacientovi schudnúť.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Začiatok liečby alebo úprava dávky sa má vykonať iba s jednozložkovými liekmi a po nastavení vhodných dávok je možný prechod na fixnú kombináciu dávky s príslušnou silou.

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta denne. 
Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg/80 mg denne.

Pacienti súbežne užívajúci iné lieky
Pri liekoch proti vírusu hepatitídy C (elbasvir/grazoprevir) alebo na profylaxiu infekcie cytomegalovírusom (letermovir) dávka atorvastatínu nemá presiahnuť 20 mg/deň.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tableta sa má prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. 1 pohár vody). Môže sa podávať vo forme jednorazovej dávky kedykoľvek v priebehu dňa (vhodnejšie vždy v rovnakom čase), s jedlom alebo bez jedla. Nezapíjať ľubovníkovým čajom. Nekonzumovať viac ako 1-2 malé poháre grapefruitového džúsu denne

Tablety sa majú podávať buď ≥ 2 hodiny pred alebo ≥ 4 hodiny po podaní sekvestrantu žlčových kyselín.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú vhodné antikoncepčné opatrenia.
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich.
Liek sa neodporúča používať u pacientov so stredne závažnou/závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre >7).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s neobjasnenými pretrvávajúcimi zvýšenými hladinami sérových transamináz presahujúcimi 3-násobok HHN.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu. 
Liek sa môže podávať 7 dní po ukončení liečby systémovou kyselinou fusidovou.
Ak sa objaví nevysvetliteľná bolesť svalov alebo slabosť, je potrebné ihneď vyhľadať lekára. 
Ak sa individuálne objaví závrat, odporúča sa vyhnúť vedeniu vozidiel alebo obsluhe strojov.
Liek sa neodporúča súbežne podávať s prípravkami s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).
Liek sa neodporúča súbežne podávať s grepom/grapefruitovým džúsom.
Vyhýbať sa pitiu veľkého množstva alkoholu.
Pacient má držať primeranú diétu na zníženie lipidov a počas liečby má v tejto diéte pokračovať.
Liek obsahuje laktózu a manitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov alebo príznakov, prestaňte užívať tieto tablety a ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na najbližšiu pohoto ... viac >

Účinné látky

atorvastatín, ezetimib

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24