TRI-REGOL tbl obd (blis.) 3x21 ks (63 ks)

Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TRI-REGOL
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0127/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58760
Názov produktu podľa ŠÚKL
TRI-REGOL tbl obd 3x21 (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL OBD - Obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Perorálne kontraceptívum. Funkčné poruchy menštruačného cyklu, nepravidelná menštruácia, bolestivá menštruácia, predmenštruačný syndróm.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Obalené tablety sa užívajú v označenom poradí každý deň v približne rovnakú dobu. Užívanie obalených tabliet sa zaháji v prvý deň prirodzeného cyklu ženy, t.j. v prvý deň jej menštruačného krvácania (začať možno i na 2.-5. deň, ale počas prvých sedem dní prvého cyklu sa odporúča naviac použiť bariérovú metódu kontracepcie). Tablety sa užívajú nezávisle od jedla a zapíjajú sa tekutinou. Počas 21 po sebe nasledujúcich dní sa užíva 1 tableta denne. Užívanie z nového balenia začína po sedemdňovom intervale bez užívania tabliet. Počas tejto doby zvyčajne dôjde ku krvácaniu z vysadenia, ktoré sa objaví približne za 2-3 dni po užití poslednej obalenej tablety a nemusí skončiť pred zahájením užívania z ďalšieho balenia.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí)
- infekcie pošvy,- striedanie nálad,- depresívne nálady,-nervozita,-závraty,- bolesť hlavy,- pocit nevoľnosti,- bolesť brucha,- akné,- napätie v prsníkoc ... viac >

Účinné látky

etinylestradiol , levonorgestrel

Indikačná skupina

17 - Antikoncepčné prípravky

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24