Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,67 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,46 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,21 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/24 - -
02/24 0,46 € (0,0 %) 4,21 € (0,0 %)
01/24 0,46 € (0,0 %) 4,21 € (0,0 %)
12/23 0,46 € 4,21 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TIAPRIDAL tbl
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0171/85-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
44133
Názov produktu podľa ŠÚKL
TIAPRIDAL tbl tbl 50x100 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje tiaprid. Patrí do skupiny liekov nazývaných psychofarmaká, atypické neuroleptiká.
Liek sa používa sa:

  • u dospelých na liečbu mimovoľných pohybov alebo určitých porúch správania (spôsobených niektorými chorobami, vekom alebo konzumáciou alkoholu).
  • u starších pacientov na liečbu určitých porúch správania.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa môže meniť a pre každého pacienta sa má upraviť individuálne.

Krátkodobá liečba stavov agitovanosti (chorobný nepokoj) a agresivity u pacientov závislých od alkoholu: 300-400 mg/deň (t.j. 3-4 tablety denne) počas 1-2 mesiacov.

Závažná chorea (mimovoľné pohyby, tzv. tanec svätého Víta) pri Huntingtonovej chorobe: 300-1 200 mg/deň
Začiatočná dávka: do 1 200 mg/deň (t.j. 12 tabliet) rozdelených do najmenej 3 dávok, s postupným znižovaním na zvyčajnú udržiavaciu dávku podľa individuálnej reakcie.

Deti: 
Bežná dávka je 100-150 mg/deň (1-1,5 tablety denne), maximálne 300 mg/deň (3 tablety denne).

Starší pacienti
Krátkodobá liečba stavov agitovanosti (chorobný nepokoj) a agresivity u starších pacientov: Začiatočná dávka je 100 mg (t.j. 1 tableta) denne. Ak je to potrebné, dávka sa môže postupne zvyšovať až na maximálnu dávku 300 mg (t.j. 3 tablety) denne. Dĺžka liečby nemá presiahnuť 28 dní. 

Pacienti so zníženou funkciou obličiek:
U pacientov s klírensom kreatinínu 30-60 ml/min sa má dávka znížiť na 75 % normálnej dávky
U pacientov s klírensom kreatinínu 10-30 ml/min sa má dávka znížiť na 50 % normálnej dávky 
U pacientov s klírensom kreatinínu nižším ako 10 ml/min sa má dávka znížiť na 25 % normálnej dávky.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Nie je potrebné zníženie dávky.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku, v pravidelných časových intervaloch. Vzťah k jedlu sa neuvádza.
Tablety majú deliaci kríž a môžu sa rozdeliť na dve rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva a u žien, ktoré môžu otehotnieť a ktoré neužívajú účinnú antikoncepciu. Pri užívaní lieku počas tehotenstva je potrebná opatrnosť. Ak sa užíval liek v 3. trimestri tehotenstva dieťa môže mať nepokoj, napätie svalov, tras, ospalosť, problémy s dýchaním a kŕmením. Ak sa u bábätka objaví niektorý z týchto príznakov, treba kontaktovať lekára.
Počas liečby sa nemá dojčiť.
Užívanie tiapridu u detí a dospievajúcich nebolo podrobne skúmané, vyžaduje sa vyššia opatrnosť.
Liek môže spôsobiť vynechanie menštruácie alebo ovulácie a znížiť ľudskú plodnosť.
Pri predpisovaní lieku u detí sa vyžaduje opatrnosť.
Ak sa počas liečby vyskytne horúčka, je potrebné okamžite vyhľadať lekára (riziko neuroleptického malígneho syndrómu).
Starší ľudia sú veľmi citliví na účinok lieku, preto musia veľmi starostlivo dodržiavať dávkovanie určené lekárom.
Liek sa má používať opatrne u pacientov s epilepsiou.
Liek môže predĺžiť QT interval. Odporúča sa sledovanie pacienta.
Okrem výnimočných prípadov nemajú tiaprid užívať pacienti s Parkinsonovou chorobou.
Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje manitol.
Uchovávať pri teplote do 30 °C. Nepoužitý liek vrátiť do lekárne. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
- Zvýšenie hladín prolaktínu v krvi, ktoré môže spôsobiť iné poruchy. Preto sa menej často môže vyskytnúť bolesť prsníkov, zväčšenie prsníkov a tv ... viac >

Účinné látky

tiaprid

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36