THIAMIN LÉČIVA INJ sol inj 100 mg/2ml 10x2 ml (20 ml)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,97 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,63 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,34 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 1,63 € (0,0 %) 3,34 € (0,0 %)
07/22 1,63 € (0,0 %) 3,34 € (0,0 %)
06/22 1,63 € (0,0 %) 3,34 € (0,0 %)
05/22 1,63 € 3,34 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

THIAMIN LÉČIVA INJ
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
86/0668/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00616
Názov produktu podľa ŠÚKL
Thiamin Léčiva inj sol inj 10x2 ml/100 mg
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje tiamíniumdichlorid (tiamín, vitamín B1).

Liek sa používa na liečbu stavov spôsobených nedostatkom vitamínu B1 ako napr.:

 • avitaminózy (úplný nedostatok vitamínu B1),
 • hypovitaminózy (nedostatok vitamínu B1),
 • neuropatie (nezápalové ochorenia nervov),
 • neuritídy (zápal nervov), neuralgie (bolesť nervov),
 • parézy periférnych nervov (obrna nervov),
 • roztrúsenej sklerózy, herpesu zoster (pásový opar),
 • psychických porúch,
 • myalgie (bolesť svalov) a svalovej slabosti,
 • alkoholizmu,
 • infekcie,
 • chorôb súvisiacich so zníženým vstrebávaním živín z čreva rozličného pôvodu,
 • pri liečbe antibiotikami alebo chemoterapeutikami (lieky používané na liečbu nádorových ochorení), ktoré potláčajú črevnú mikroflóru produkujúcu vitamíny skupiny B,
 • pri liečbe niektorých liekových otráv.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: 1 ampulka (100 mg) 1x denne, výnimočne pri závažných deficitoch častejšie, až do maximálnej dávky 3 ampulky (300 mg) denne.

Pediatrická populácia: 15-25 mg 1x denne.

U pacientov viackrát liečených vysokými dávkami vitamínu B1 sa odporúča znova začať injekčnú liečbu malými dávkami, aby sa zabránilo prípadnej alergickej reakcii.

Dĺžku podávania lieku určuje lekár a závisí od dôvodu, pre ktorý je liek používaný.

Spôsob použitia

Injekčný roztok je určený na subkutánne (podkožné) alebo intramuskulárne (vnútrosvalové) použitie u dospelých pacientov. U detí sa podáva intramuskulárne (vnútrosvalovo).

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a v období dojčenia.
Počas liečby sa neodporúča konzumácia alkoholických nápojov.
Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.
Uchovávať pri teplote do 25 °C. Ampulky sa majú uchovávať v škatuľke na ochranu pred svetlom. Chrániť pred mrazom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri odporúčanom dávkovaní zvyčajne nedochádza k vedľajším účinkom, pretože každý nadmerný príjem tiamínu sa vylúči močom.
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
· vyrážka alebo ... viac >

Účinné látky

tiamín (vitamín B1)

Indikačná skupina

86 - Vitamíny, vitagény

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24