TETAVAX sus inj 1x0,5 ml/40 I.U. (striekačka)

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0291/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
83443
Názov produktu podľa ŠÚKL
TETAVAX sus inj 1x0,5 ml/40 I.U. (striekačka)
Aplikačná forma
SUS INJ - Injekčná suspenzia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Prevencia tetanu, najmä:
- v postexpozičnej profylaxii čerstvých rán, ktoré môžu byť kontaminované tetanovými spórami u osôb, ktoré neboli základne očkované alebo u ktorých očkovanie nebolo dokončené alebo nie je známe, či boli očkovaní.
- v profylaxii neonatálneho tetanu u neočkovaných žien v reproduktívnom veku alebo počas tehotenstva v krajinách s častým výskytom neonatálneho tetanu
- základné očkovanie
- preočkovania (booster)

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Odporúčanými miestami vpichu sú anterolaterálna oblasť stehna alebo ramena. TETAVAX sa môže aplikovať i hlboko subkutánne.
Nesmie sa aplikovať intradermálne.Vzhľadom na adsorpčnú povahu vakcíny, odporúča sa ju aplikovať intramuskulárne, aby sa minimalizovali lokálne reakcie.                                                                                                                                                                              Základné očkovanie – 3 dávky vakcíny po 0,5ml. Prvá dávka sa podáva v deň 0, druhá dávka o 6 týždňov po prvej dávke a tretia za 6 mesiacov po podaní druhej dávky. 
Preočkovanie – 1 dávka vakcíny (0,5 ml) každých 10 rokov. 
Postexpozičná profylaxia tetanu. V prípade menších rán lekár musí zhodnotiť riziko infekcie Clostridium tetani v mieste poranenia.
Okrem dezinfekcie, vyčistenia rany a podania vakcíny treba v prípade potreby aplikovať pasívnu imunizáciu podaním ľudského imunoglobulínu proti tetanu, a to na odlišné miesto tela.

Účinné látky

tetanický toxoid (anatoxín)

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36