Targin 40/20 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg (blis.PVC/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 78,05 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,92 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 74,13 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 3,92 € (0,0 %) 74,13 € (0,0 %)
05/24 3,92 € (0,0 %) 74,13 € (0,0 %)
04/24 3,92 € (0,0 %) 74,13 € (0,0 %)
03/24 3,92 € 74,13 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PLM, REU, ORT, ONK, NEU, GER, AGG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Rb, Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0627/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
22835
Názov produktu podľa ŠÚKL
Targin 40/20 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 60x40 mg/20 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním

Popis a určenie

Liek obsahuje fixnú kombináciu dvoch liečiv: 

  • oxykodónium-chlorid - tlmí bolesť, silné analgetikum zo skupiny opioidov.
  • naloxónium-chlorid - pôsobí proti zápche, ktorá najčastejšie vzniká ako vedľajší účinok liečby opioidnými analgetikami.

Používa sa u dospelých:

  • na liečbu silnej bolesti, ktorá sa dá zvládnuť len opioidnými analgetikami (silné analgetikum).
  • na druhú líniu liečby príznakov ťažkého až veľmi ťažkého syndrómu nepokojných nôh u pacientov, ktorí nemôžu byť liečení liekmi s obsahom dopamínu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Na uľahčenie titrácie dávky pri začatí liečby opioidmi a na úpravu individuálnej dávky sú k dispozícii nižšie sily.

Používa sa najnižšia účinná analgetická dávka.

Odporúčané dávky uvedené nižšie sú vyjadrené vo vzťahu k obsahu oxykodónium-chlorid/naloxónium-chlorid.

Liečba bolesti
Začiatočná dávka: 10 mg/ 5 mg každých 12 hodín (ráno a večer).
Liečba bolesti nenádorového pôvodu: obvykle postačujú dávky do 40 mg/20 mg.
Maximálna denná dávka je 160 mg/ 80 mg.
Maximálna denná dávka oxykodónium-chloridu nemá prekročiť 400 mg.
Zvýšenie dávky sa má robiť postupne v trvaní 1 až 2 dni. 

Syndróm nepokojných nôh
Začiatočná dávka: 5 mg/2,5 mg každých 12 hodín (ráno a večer).
V prípade potreby vyšších dávok sa odporúča titrácia 1x týždenne. 
Priemerná denná dávka v pilotnej štúdii bola 20 mg/10 mg. Pre niektorých pacientov môžu byť vhodné vyššie dávky až do maximálnej dávky 60 mg/30 mg.

Účinok lieku trvá 12 hodín. 

Liečba sa ukončuje postupným znižovaním dávky počas obdobia viac ako 1 týždeň. O dĺžke liečby rozhoduje lekár. 

Spôsob použitia

Tableta s predĺženým uvoľňovaním sa užíva vcelku, nerozhryzená, nerozlomená a nerozdrvená. Tableta sa užíva nezávisle od jedla a zapíja sa s dostatočným množstvom tekutiny, najlepšie vodou. Grepová šťava a prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného sa neodporúčajú.
Tableta sa užíva v pravidelných časových intervaloch 
(ráno a večer každých 12 hodín). U niektorých pacientov ale môže byť v závislosti od individuálnej bolesti vhodné asymetrické dávkovanie prispôsobené ich modelu bolesti.

Upozornenie

Liečba pacientov so syndrómom nepokojných nôh má byť vedená pod dohľadom lekára so skúsenosťami s manažmentom liečby syndrómu nepokojných nôh.
Liek je s predĺženým uvoľňovaním, preto nie je určený na liečbu prelomovej bolesti.
Liek sa má užívať počas tehotenstva len v prípade, ak potenciálny prínos prevyšuje nad potenciálnym rizikom pre plod.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia. 
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou bronchiálnou astmou alebo chronickým obštrukčným ochorením pľúc.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so stredne závažnou a závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek sa má podávať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo miernou poruchou funkcie pečene.
K dispozícii sú obmedzené klinické skúsenosti s liečbou syndrómu nepokojných nôh trvajúcou dlhšie ako 1 rok.
Liek sa neodporúča užívať predoperačne a 12-24 hodín po operácii.
Liek sa musí podávať s opatrnosťou pacientom užívajúcim inhibítory MAO alebo ktorí ich užívali počas predchádzajúcich 2 týždňov.
Liek môže spôsobiť útlm dýchania, je potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov užívajúcich aj iné lieky, ktoré môžu spôsobiť útlm dýchania.
Na liek sa môže vyvinúť tolerancia a/alebo fyzická alebo psychická závislosť.
Po náhlom ukončení liečby sa môže objaviť abstinenčný syndróm.
Úplné ukončenie liečby týmito tabletami a následná zmena liečby na iný opioid môže spôsobiť zhoršenie funkcie čriev.
Ak lekár rozhodne o predpísaní lieku súbežne so sedatívami, má sa použiť najnižšia účinná dávka a liečba má trvať čo najkratšie.
Liek sa môže prejaviť pozitívnymi výsledkami pri dopingových kontrolách. 
Pacienti, u ktorých sa vyskytla ospalosť alebo epizódy náhleho nástupu spánku, sa musia zdržať vedenia vozidiel alebo obsluhy strojov.
Neodporúča sa konzumovať grep/grepovú šťavu a prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).
Prázdna matrica tablety s predĺženým uvoľňovaním je viditeľná v stolici.
Nepiť alkohol.
Čas použiteľnosti po 1. otvorení: 6 mesiacov.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky, na ktoré je potrebné dávať pozor a čo urobiť, keď sa u vás objavia:
Ak trpíte niektorým závažným vedľajším účinkom, obráťte sa ihneď na najbližšieho lekára.
Hlavný ... viac >

Účinné látky

naloxóniumchlorid, oxykodónium chlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36