Tadalafil Teva 5 mg tbl flm (blis.PVC/PCTFE/Al) 1x28 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tadalafil Teva 5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0267/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9388B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tadalafil Teva 5 mg tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/PCTFE/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo tadalafil, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5. Používa sa na liečbu dospelých mužov:

  • s erektilnou dysfunkciou,
  • s príznakmi močových ciest spojenými s bežným stavom nazývaným benígna hyperplázia prostaty.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 30. 4. 2020.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Erektilná dysfunkcia u dospelých mužov

Odporúčaná dávka lieku je: 2 tablety (10 mg) pred očakávanou sexuálnou aktivitou, najviac 1x denne. Dávka 4 tablety (20 mg) sa môže vyskúšať u pacientov, u ktorých tadalafil v dávke 10 mg nevedie k očakávanému účinku. Liek sa môže užiť najmenej 30 minút pred sexuálnou aktivitou.

U pacientov, u ktorých sa predpokladá časté užívanie lieku (aspoň 2x týždenne), môže byť vhodné zvážiť dávkovanie: 1 tableta 1x denne približne v rovnakom čase, na základe rozhodnutia pacienta a zváženia lekára. Dávku je možné znížiť na 2,5 mg 1x denne podľa individuálnej znášanlivosti.
Vhodnosť kontinuálneho používania 1x denne sa má pravidelne prehodnocovať.

Benígna hyperplázia prostaty u dospelých mužov

Odporúčaná dávka lieku je: 1 tableta (5 mg), ktorá sa užíva každý deň približne v rovnakom čase. U pacientov, ktorí netolerujú dávku tadalafilu 5 mg pri liečbe benígnej hyperplázie prostaty, sa má zvážiť alternatívna liečba, pretože účinnosť tadalafilu v dávke 2,5 mg v liečbe benígnej hyperplázie prosty sa nepreukázala.

Muži s poruchou funkcie obličiek
Pacientom so závažnou poruchou funkcie obličiek pri liečbe podľa potreby sa odporúča maximálna dávka 2 tablety (10 mg).
Dávkovanie lieku 1x denne 2,5 mg alebo 5 mg sa u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek v liečbe erektilnej dysfunkcie alebo benígnej hyperplázie prostaty neodporúča.

Muži s poruchou funkcie pečene
O podávaní vyšších dávok lieku ako 10 mg pacientom s poruchou funkcie pečene nie sú dostupné žiadne údaje, preto v prípade predpísania lieku, má lekár individuálne a dôsledne zvážiť pomer prínosu a rizika.

Spôsob použitia

Liek je na perorálne použitie. Tablety sa užívajú s jedlom alebo bez jedla a zapíjajú sa vodou.

Upozornenie

Liek nie je indikovaný na použitie u žien.
Užívanie lieku v tehotenstve sa neodporúča. 
Liek sa nesmie používať počas dojčenia.
Použitie lieku sa netýka pediatrickej populácie v indikácii liečby erektilnej dysfunkcie.
Neodporúča sa počas užívania lieku konzumovať grapefruitovú šťavu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto účinky sú obvykle mierneho až stredne závažného charakteru.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte tento liek užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc ... viac >

Účinné látky

tadalafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36