SUPRACAIN 4 % sol inj (amp.skl.) 10x2 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SUPRACAIN 4 %
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
01/0169/87-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93109
Názov produktu podľa ŠÚKL
SUPRACAIN 4 % sol inj 10x2 ml (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Injekčný roztok sa používa pri bežných stomatologických zákrokoch, ako je vytrhnutie jedného alebo viacerých zubov, preparácie vitálnych zubov z konzervačných a protetických dôvodov, endodontické ošetrenie (týkajúce sa zubnej drene). Ďalej sa aplikuje pri chirurgických zákrokoch na parodonte (závesný aparát zubu), mäkkých aj tvrdých tkanivách tváre. Používa sa ako anestetikum voľby pre rizikových pacientov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Podávanie deťom mladším ako 4 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pre nekomplikované extrakcie sa odporúča dávka do 2 ml lieku, ktorú je možné doplniť o ďalších 1-2 ml na dosiahnutie dostatočnej hĺbky anestézie. Pri viacpočetnej extrakcii susediacich zubov postačí nižšia celková dávka.
Pri preparáciách pre výplne a korunky sa podľa rozsahu a trvania ošetrenia aplikuje 0,5-2 ml/1 zub. Celková dávka na 1 ošetrenie nemá presiahnuť 7 mg artikaínu/kg telesnej hmotnosti pacienta, t.j. 6-7 ampúl pre dospelého človeka.
Deti a dospievajúci
Pri použití u detí sa má použiť minimálny objem nutný na dosiahnutie adekvátnej anestézie. Použité množstvo má byť individuálne prispôsobené veku a hmotnosti dieťaťa. V detskej stomatológii u detí od 4 do 12 rokov sa odporúča dávka 1mg/kg telesnej hmotnosti, maximálna dávka artikaínu 7 mg/kg (0,175 ml/kg) sa nesmie presiahnuť. U detí sa môže upustiť od zvodovej anestézie, potvrdila sa dobrá lokálna účinnosť.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa používa na infiltračnú a zvodovú anestéziu a môže ho podať len lekár. Nesmie sa podávať intravenózne. Pred aplikáciou injekčného roztoku je nutné vykonať aspiračný test, aby sa predišlo prípadnému intravazálnemu podaniu. Má rýchlo nastupujúci (1-3 minúty po aplikácii) účinok. Anestézia dostatočná pre zákroky trvá asi 45 minút.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek môže použiť len po dôkladnej analýze pomeru prínosu a rizika.
U detí do 4 rokov je liek kontraindikovaný.
Z dôvodu obsahu adrenalínu (epinefrínu) liek nie je určený na anestéziu periférnych častí tela (ako napr. prsty na rukách) vzhľadom na riziko ischémie.
Liek nie je možné aplikovať do zapáleného tkaniva kvôli nebezpečenstvu výrazne urýchleného vstrebávania do krvného obehu.
U niektorých pacientov sa môže po zákroku dočasne znížiť schopnosť vykonávať činnosti so zvýšenými nárokmi na pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (vedenie vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach). Túto situáciu posudzuje lekár individuálne u každého pacienta.
Uchovávať pri teplote do 25 °C vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Počas vašej prítomnosti v zubnej ambulancii bude zubný lekár pozorne sledovať účinky Supracainu 4 %.
Ak spozorujete niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, ihneď to povedzte svojmu zu ... viac >

Účinné látky

adrenalín , artikaín

Indikačná skupina

01 - Anestetiká (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24