Suliqua 100 jednotiek/ml + 33 mikrogramov/ml sol inj (náplň skl. v pere) 5x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 92,60 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 92,60 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 92,60 € (0,0 %)
12/22 0,00 € (0,0 %) 92,60 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 92,60 € (0,0 %)
10/22 0,00 € 92,60 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/16/1157/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3451C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Suliqua 100 jednotiek/ml + 33 mikrogramov/ml injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 5x300 U/3 ml + 100 µg/3 ml (náplň skl. v pere)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Injekčný liek na liečbu cukrovky, ktorý obsahuje 2 liečivá:

  • inzulín glargín: dlhodobo účinkujúci typ inzulínu, ktorý pomáha kontrolovať hladinu cukru v krvi (glukózu) počas celého dňa.
  • lixisenatid: “GLP-1 analóg”, ktorý pomáha telu vyrábať svoj vlastný doplnkový inzulín ako odpoveď na zvýšenie hladiny cukru v krvi a spomaľuje vstrebávanie cukru z potravy.

Liek sa používa na liečbu cukrovky 2.typu u dospelých tým, že pomáha kontrolovať hladinu cukru v krvi, ak je príliš vysoká.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Naplnené pero 100 jednotiek/ml + 33 mikrogramov/ml SoloStar poskytuje dávkovacie jednotky od 30-60 jednotiek inzulínu glargín v kombinácii s 10-20 mcg lixisenatidu (pero Suliqua (30-60)).

Dávka lieku sa musí upraviť individuálne na základe klinickej odpovede a titruje sa podľa toho, koľko inzulínu pacient potrebuje. Odporúča sa dôsledné monitorovanie glykémie nalačno.

Liek sa má podávať 1x denne. Začiatočná dávka sa určí na základe predchádzajúcej antidiabetickej liečby a tak, aby sa neprekročila odporúčaná úvodná dávka lixisenatidu 10 mcg - pozri SPC časť 4.2. Liečba bazálnym inzulínom alebo perorálnym antidiabetikom okrem metformínu sa musí pred začatím liečby týmto liekom ukončiť. Maximálna denná dávka je 60 jednotiek inzulínu glargín a 20 mcg lixisenatidu, čo zodpovedá 60 dávkovacím jednotkám. Dávka sa môže týmto perom titrovať od 30 do 60 dávkovacích jednotiek/deň.

Spôsob použitia

Liek sa má podávať 1x denne v priebehu 1 hodiny pred akýmkoľvek jedlom (každý deň pred tým istým jedlom). Liek sa má podávať subkutánne do brucha, deltového svalu alebo do stehna. Miesto podávania injekcie treba pri každej injekcii striedať v rámci tej istej časti (brucho, deltový sval alebo stehno), aby sa znížilo riziko lipodystrofie. Pred každým použitím treba vždy nasadiť novú ihlu.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva. Ak si pacientka želá otehotnieť alebo otehotnie, liečbu je potrebné ukončiť.
Liek sa nemá používať u dojčiacich žien.
Použitie lieku sa neodporúča u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek a u pacientov v terminálnom štádiu renálneho ochorenia.
Neodporúča sa konzumovať alkohol - zvyšuje náchylnosť na hypoglykémiu.
Nepoužívané perá uchovávať v chladničke (2°C - 8°C).
Čas použiteľnosti po 1. použití pera je 28 dní. Používané perá sa neuchovávajú v chladničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Upozornenie: Tento dokument obsahuje informácie k lieku poskytnuté držiteľom lieku za účelom jeho uverejnenia v ADC Číselníku. Prevádzkovateľ ADC Číselníka ani ŠÚKL nenesú právnu zodpovednosť za prípadné chyby! Viac informácií v "Interpretácii informácií".
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak spozorujete príznaky príliš nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémia), ihneď urobte opatrenia, aby sa vám hladina cukru v krvi zvýšila (pozri text v rámčeku na konci tejto písomnej informácie).
... viac >

Účinné látky

inzulín glargín, lixisenatid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24