Stadacand Plus tbl 16 mg/12,5 mg 1x98 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 12,35 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 12,35 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,00 € (0,0 %) 12,35 € (0,0 %)
07/24 0,00 € (0,0 %) 12,35 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 12,35 € (0,0 %)
05/24 0,00 € 12,35 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Stadacand Plus
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0525/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
10479
Názov produktu podľa ŠÚKL
Stadacand Plus tbl 98x16 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá: kandesartan cilexetil a hydrochlórtiazid. Obe liečivá sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia) u dospelých pacientov, ktorý nie je dostatočne znížený iba jednou z týchto látok.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka lieku je 1 tableta 1x denne.
Odporúča sa titrovať dávku jednotlivých zložiek (kandesartanu cilexetilu a hydrochlorotiazidu).
Maximum antihypertenzného účinku sa dosiahne počas 4 týždňov od začiatku liečby.

Osobitné skupiny pacientov
Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu:
U pacientov s rizikom vzniku hypotenzie, akými sú pacienti s možným znížením cirkulujúceho objemu, sa odporúča titrácia dávky kandesartanu cilexetilu (je potrebné zvážiť u týchto pacientov začiatočnú dávku kandesartanu cilexetilu 4 mg).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 - 80 ml/min/1,73 m2 plochy tela, BSA sa odporúča titrovať dávku.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov s miernym alebo stredne ťažkým chronickým ochorením pečene sa odporúča titrácia dávky.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, v pravidelných časových odstupoch, v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety majú deliacu ryhu. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať v 1. trimestri tehotenstva.
Liek nesmú užívať pacientky v 2. a 3. trimestri gravidity.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich do 18 rokov neboli stanovené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min/1,73 m2 BSA). 
Liek je kontraindikované u pacientov s ťažkým poškodením pečene,  a/alebo cholestáza.
Počas liečby sa môže manifestovať latentný diabetes mellitus.
Liečba môže viesť k hypomagneziémii.

Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť a závraty, neodporúča sa viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.
Pri užívaní lieku sa môže menej často (≥ 1/1 000 až < 1/100) vyskytnúť fotosenzitívna reakcia.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste vedeli, aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť. Niektoré z nich sú spôsobené kandesartanom cilexetilom a niektoré hydrochlórtiazidom.
Prestaňte Stadacand Plus užívať a okamži ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, kandesartan cilexetil

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36